Wateroverlast door hoge grondwaterstand

09 april 2024
Actueel nieuws, Duurzaam

Wanneer het lang achter elkaar veel regent, kan het water niet meer allemaal wegzakken in de grond. Hierdoor gaat de grondwaterstand omhoog. Nu zelfs zoveel, dat het water op sommige plekken ook boven de grond zichtbaar is.

Een hoge grondwaterstand kan leiden tot: 

  • natte kruipruimtes.
  • water in kelders.
  • water in tuinen dat niet meer wegloopt.

Tips en informatie

Aan tijdelijk hoge grondwaterstanden kunnen we niet veel doen. Het grondwater moet uit zichzelf weer gaan zakken. 

U moet als eigenaar van uw perceel zelf maatregelen nemen om overtollig grondwater af te voeren of bijvoorbeeld uw kelder waterdicht maken. Heeft u grondwater in de kruipruimte of kelder of is uw tuin vaak erg nat? Kijk dan op grondwateroverlast en tips voor meer informatie.

Verslag van de bijeenkomst over grondwateroverlast

We krijgen veel vragen van inwoners die last hebben van de hoge grondwaterstand. Op maandag 8 april was er een bijeenkomst waar informatie werd gegeven door een onafhankelijk adviesbureau en door medewerkers van de gemeente. Er is een verslag gemaakt van deze informatieavond. Dit plaatsen we op korte termijn op onze website Samenspel Velsenexterne-link-icoon.

Hoe ontstaat een hoge grondwaterstand?

Sinds half oktober viel een recordhoeveelheid neerslag in Nederland voor deze tijd van het jaar. Hierdoor zijn er op sommige plekken in de gemeente grote plassen water te zien. Dit komt omdat de grond door de vele regen verzadigd is. 

Oplossen

De gemeente werkt wel aan oplossingen om structurele grondwateroverlast te voorkomen. Zo legt de gemeente een drainagebuis aan bij nieuwe projecten in de openbare ruimte. Bijvoorbeeld door het aanleggen van een nieuwe riolering op plekken waar het grondwater hoger is. Via die buis kan het teveel aan grondwater worden afgevoerd. Dit grondwater komt via de buizen terecht in het oppervlaktewater.

De verwachting (van het KNMI) is dat we door klimaatverandering vaker te maken gaan krijgen met veel neerslag. Het is lastig te zeggen hoe vaak dit gaat gebeuren en hoeveel neerslag er dan gaat vallen.