Verhuizen

Beschrijving

Verhuist u vanuit het buitenland naar Gemeente Velsen?

Lees dan ‘Vestiging vanuit het buitenland’externe-link-icoon voor meer informatie.

Verhuizen binnen of naar Velsen

Gaat u verhuizen binnen Velsen? Of komt u in Velsen wonen? Geef uw verhuizing dan aan ons door. Dat kan op 2 manieren:

 1. Online doorgevenexterne-link-icoon
 2. Aan de balie.
  Maak online een afspraak of bel voor een afspraak 0255 567200.

Verhuizen naar een andere gemeente

Als u naar een andere gemeente verhuist, hoeft u zich niet uit te schrijven bij Gemeente Velsen. Geef uw verhuizing door aan uw nieuwe gemeente. Zij geven aan Velsen door dat u verhuisd bent. U wordt automatisch uitgeschreven bij Velsen: hier krijgt u geen bericht van. Van uw nieuwe gemeente ontvangt u een bevestiging van uw inschrijving. 

Wanneer doorgeven?

U geeft uw verhuizing door vanaf 4 weken voor de verhuizing tot 5 dagen erna. Geeft u de verhuizing later door? Dan is de datum waarop u de verhuizing doorgeeft, ook uw administratieve verhuisdatum.

De gemeente heeft na uw verhuisdatum meestal 5 dagen nodig om uw verhuizing te verwerken. Daarna ziet u op www.mijnoverheid.nlexterne-link-icoon uw nieuwe adres staan. U moet hiervoor inloggen met DigiD.

Gaat u bij iemand in wonen?

U heeft toestemming nodig van de hoofdbewoner als u bij iemand in gaat wonen.

Aanvragen

Neem mee/Leg klaar

 • Uw identiteitsbewijs (dat moet nog geldig zijn)
 • Een koopovereenkomst of huurcontract met uw nieuwe adres of;
 • Toestemming en een kopie identiteitsbewijs van de hoofdbewoner (als u bij iemand in gaat wonen).
 • Verhuizen naar een zorginstelling
  Als u naar een zorginstelling verhuist, moet u het contract van de zorginstelling of het verhuisformulier mét stempel van de zorginstelling aan ons doorgeven. Dit formulier kunt u toevoegen tijdens het online melden, of meenemen en afgeven tijdens de afspraak aan de balie.

Bevestiging van de verhuizing

Wij sturen u eenmalig een bevestiging van uw verhuizing.

Voorwaarden

Wie kan een verhuizing doorgeven?

Uw eigen verhuizing doorgeven

 • Dat kan als u 16 jaar of ouder bent.

Verhuizing voor iemand anders doorgeven. Dat kan voor:

 • Uw minderjarige kind, als u de ouder, voogd of verzorger bent.
 • Uw echtgenoot of geregistreerd partner, als hij of zij meeverhuist.
 • Uw meerderjarige kind, als hij of zij meeverhuist.
 • Uw ouder, als hij of zij meeverhuist.
 • Iemand die onder curatele staat, als u curator bent.

Let op!

U kunt geen verhuizing doorgeven van bijvoorbeeld een vriend of vriendin met wie u samenwoont zonder geregistreerd partnerschap. Deze persoon moet dit zelf doorgeven.

Bijzonderheden

Verhuist u naar een andere gemeente?

Geef uw verhuizing door aan de gemeente waar u naartoe verhuist. U hoeft zich niet uit te schrijven bij ons. De nieuwe gemeente vraagt uw gegevens bij ons op.

Verhuist u naar het buitenland?

Kijk dan voor meer informatie op ‘Verhuizing naar het buitenland’externe-link-icoon of op de website van de Rijksoverheid.externe-link-icoon

Wmo voorzieningen

Maakt u gebruik van Wmo voorzieningen van Gemeente Velsen en gaat u verhuizen naar een andere gemeente? Neem contact op met ons via wmoloket@velsen.nl. Omdat elke vraag anders is, kunnen wij u het beste persoonlijk antwoorden.

Contactgegevens

Gemeente Velsen Burgerzaken

Bezoekadres

Gemeentehuis Velsen
Dudokplein 1
1971 EN IJmuiden

Klant Contact Centrum
Burgerzaken werkt op afspraak van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.

Postadres:
Postbus 465,
1970 AL IJmuiden

Telefoon 0255 567200 of 14 0255 (zonder kengetal)

Website www.velsen.nlexterne-link-icoon
E-mailburgerzaken@velsen.nl