Verhuizen

Beschrijving

Verhuist u vanuit het buitenland naar Gemeente Velsen?

Lees dan ‘Vestiging vanuit het buitenland’ voor meer informatie.

Verhuizen binnen of naar Velsen

Gaat u verhuizen binnen Velsen? Of komt u in Velsen wonen? Geef uw verhuizing dan aan ons door. Dat kan op 2 manieren:

 1. Online doorgeven        
 2. Aan de balie.
  Maak online een afspraak of bel voor een afspraak 0255 567200.

Verhuizen naar een andere gemeente

Als u naar een andere gemeente verhuist, hoeft u zich niet uit te schrijven bij Gemeente Velsen. Geef uw verhuizing door aan uw nieuwe gemeente. Zij geven aan Velsen door dat u verhuisd bent. U wordt automatisch uitgeschreven bij Velsen: hier krijgt u geen bericht van. Van uw nieuwe gemeente ontvangt u een bevestiging van uw inschrijving. 

Wanneer doorgeven?

U geeft uw verhuizing door vanaf 4 weken voor de verhuizing tot 5 dagen erna. Geeft u de verhuizing later door? Dan is de datum waarop u de verhuizing doorgeeft, ook uw administratieve verhuisdatum.

De gemeente heeft na uw verhuisdatum meestal 5 dagen nodig om uw verhuizing te verwerken. Daarna ziet u op www.mijnoverheid.nl uw nieuwe adres staan. U moet hiervoor inloggen met DigiD.

Gaat u bij iemand in wonen?

U heeft toestemming nodig van de hoofdbewoner als u bij iemand in gaat wonen.

Aanvragen

Neem mee/Leg klaar

 • Uw identiteitsbewijs (dat moet nog geldig zijn)
 • Een koopovereenkomst of huurcontract met uw nieuwe adres of;
 • Toestemming en een kopie identiteitsbewijs van de hoofdbewoner (als u bij iemand in gaat wonen).
 • Verhuizen naar een zorginstelling
  Als u naar een zorginstelling verhuist, moet u het contract van de zorginstelling of het verhuisformulier mét stempel van de zorginstelling aan ons doorgeven. Dit formulier kunt u toevoegen tijdens het online melden, of meenemen en afgeven tijdens de afspraak aan de balie.

Bevestiging van de verhuizing

Wij sturen u eenmalig een bevestiging van uw verhuizing.

Voorwaarden

Wie kan een verhuizing doorgeven?

Uw eigen verhuizing doorgeven

 • Dat kan als u 16 jaar of ouder bent.

Verhuizing voor iemand anders doorgeven. Dat kan voor:

 • Uw minderjarige kind, als u de ouder, voogd of verzorger bent.
 • Uw echtgenoot of geregistreerd partner, als hij of zij meeverhuist.
 • Uw meerderjarige kind, als hij of zij meeverhuist.
 • Uw ouder, als hij of zij meeverhuist.
 • Iemand die onder curatele staat, als u curator bent.

Let op!

U kunt geen verhuizing doorgeven van bijvoorbeeld een vriend of vriendin met wie u samenwoont zonder geregistreerd partnerschap. Deze persoon moet dit zelf doorgeven.

Bijzonderheden

Verhuist u naar een andere gemeente?

Geef uw verhuizing door aan de gemeente waar u naartoe verhuist. U hoeft zich niet uit te schrijven bij ons. De nieuwe gemeente vraagt uw gegevens bij ons op.

Verhuist u naar het buitenland?

Kijk dan voor meer informatie op ‘Verhuizing naar het buitenland’ of op de website van de Rijksoverheid.

Wmo voorzieningen

Maakt u gebruik van Wmo voorzieningen van Gemeente Velsen en gaat u verhuizen naar een andere gemeente? Neem contact op met ons via wmoloket@velsen.nl. Omdat elke vraag anders is, kunnen wij u het beste persoonlijk antwoorden.

Contactgegevens

Gemeente Velsen Burgerzaken

Bezoekadres

Gemeentehuis Velsen
Dudokplein 1
1971 EN IJmuiden

Klant Contact Centrum
Burgerzaken werkt op afspraak van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.

Postadres:
Postbus 465,
1970 AL IJmuiden

Telefoon 0255 567200 of 14 0255 (zonder kengetal)

Website www.velsen.nl 
E-mail burgerzaken@velsen.nl

 

 

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.