Parkeren van grote voertuigen

In de Velsense APV worden voertuigen die met inbegrip van de lading een lengte hebben van meer dan 6 meter of een hoogte van meer dan 2,4 meter aangemerkt als grote voertuigen.

Binnen de gemeente Velsen is de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van kracht. Deze verordening bevat veel verschillende regels die tot doel hebben om de gemeente netjes en leefbaar te houden voor iedereen. De APV bevat ook regels over het parkeren van motorvoertuigen. Een aantal noemen we hier. Voor een volledig overzicht kunt u de APV raadplegen (zie ‘documenten’).

Grote voertuigen

Voertuigen die met inbegrip van de lading een lengte hebben van meer dan 6 meter of hoger zijn dan 2,4 meter noemt de APV grote voertuigen. Met het oog op de verkeersveiligheid en de overlast voor bewoners zijn bestuurders van deze grote voertuigen verplicht om te parkeren op daartoe aangewezen locaties. Deze regel geldt op doordeweekse dagen van 18.00 uur ‘s avonds tot 08.00 uur in de ochtend,  en van vrijdagavond 18.00 uur tot maandagochtend 08.00 uur.

Aangewezen locaties voor het parkeren van grote voertuigen

  • De wegen op het industrieterrein te Velsen-Noord, begrensd door de Leeghwaterweg.
  • Het aangewezen gedeelte aan de westzijde van het parkeerterrein in de Minister van Houtenlaan te Velsen-Zuid.
  • Het parkeerterrein omsloten door de Zadelmakerstraat, Mandenmakerstraat en Klompenmakerstraat te Velserbroek.
  • Het parkeerterrein gelegen ten westen van de Staalhavenweg te Velsen-Noord.
  • U mag niet langer dan 3 dagen achter elkaar op de openbare weg parkeren (APV).

Recreatievoertuigen

Het is niet toegestaan om een recreatievoertuig (caravan, camper of kampeerwagen, vouwwagen, boottrailer, enzovoorts) langer dan gedurende 3 dagen achter elkaar binnen de bebouwde kom op de weg te plaatsen. Dit geldt ook voor ieder voertuig dat voor andere dan verkeersdoeleinden wordt gebruikt. Plaatsing op een oprit is wel toegestaan.

Te koop aanbieden van voertuigen

Het is verboden op wegen en weggedeelten een voertuig te parkeren (verder dan 100 meter van het woonadres van de eigenaar) met het kennelijke doel het te koop aan te bieden of te verhandelen.

Reclamevoertuigen

Het is verboden een voertuig dat is voorzien van een aanduiding van handelsreclame, op de weg te parkeren met het kennelijk doel om daarmee handelsreclame te maken.

Defecte voertuigen / voertuigwrakken

Het is niet toegestaan om een voertuig waarmee als gevolg van andere dan eenvoudig te verhelpen gebreken niet kan of mag worden gereden, langer dan op 3 achtereenvolgende dagen op de weg te parkeren. Het is ook niet toegestaan om een voertuig dat rijtechnisch in onvoldoende staat van onderhoud en tevens in een kennelijk verwaarloosde toestand verkeert, op de weg te parkeren.

Wet- en regelgeving

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.