Parkeren van grote voertuigen

In de Verordening fysieke leefomgeving Velsen 2023 worden voertuigen die met inbegrip van de lading een lengte hebben van meer dan 6 meter of een hoogte van meer dan 2,4 meter aangemerkt als grote voertuigen.

Binnen de gemeente Velsen geldt de Verordening fysieke leefomgeving Velsen 2023. Deze verordening bevat veel verschillende regels die tot doel hebben om de gemeente netjes en leefbaar te houden voor iedereen. De verordening bevat ook regels over het parkeren van motorvoertuigen en aanhangwagens. Een aantal noemen we hier. Voor een volledig overzicht kunt u de Verordening fysieke leefomgeving raadplegen.

Grote voertuigen

Voertuigen die met inbegrip van de lading een lengte hebben van meer dan 6 meter of hoger zijn dan 2,4 meter noemen we grote voertuigen. Met het oog op de verkeersveiligheid en de overlast voor bewoners zijn bestuurders van deze grote voertuigen verplicht om te parkeren op daartoe aangewezen locaties. Deze regel geldt op doordeweekse dagen van 18.00 uur ‘s avonds tot 08.00 uur in de ochtend,  en van vrijdagavond 18.00 uur tot maandagochtend 08.00 uur.

Aangewezen locaties voor het parkeren van grote voertuigen:

  • De wegen op het industrieterrein te Velsen-Noord, begrensd door de Leeghwaterweg.
  • Het aangewezen gedeelte aan de westzijde van het parkeerterrein in de Minister van Houtenlaan te Velsen-Zuid.
  • Het parkeerterrein omsloten door de Zadelmakerstraat, Mandenmakerstraat en Klompenmakerstraat te Velserbroek.
  • Het parkeerterrein gelegen ten westen van de Staalhavenweg te Velsen-Noord.
  • U mag niet langer dan 3 dagen achter elkaar op de openbare weg parkeren.

Recreatievoertuigen

Het is niet toegestaan om een recreatievoertuig (caravan, camper of kampeerwagen, vouwwagen, boottrailer, aanhangwagen, etc.) langer dan gedurende 3 dagen achter elkaar binnen de bebouwde kom op de weg te plaatsen. Dit geldt ook voor ieder voertuig dat voor andere dan verkeersdoeleinden wordt gebruikt. Plaatsing op een oprit is wel toegestaan.

Te koop aanbieden van voertuigen

Het is verboden op wegen en weggedeelten een voertuig te parkeren (verder dan 100 meter van het woonadres van de eigenaar) met het kennelijke doel het te koop aan te bieden of te verhandelen.

Reclamevoertuigen

Het is verboden een voertuig dat is voorzien van een aanduiding van handelsreclame, op de weg te parkeren met het kennelijk doel om daarmee handelsreclame te maken.

Defecte voertuigen / voertuigwrakken

Het is niet toegestaan om een voertuig waarmee als gevolg van andere dan eenvoudig te verhelpen gebreken niet kan of mag worden gereden, langer dan op 3 achtereenvolgende dagen op de weg te parkeren. Het is ook niet toegestaan om een voertuig dat rijtechnisch in onvoldoende staat van onderhoud en tevens in een kennelijk verwaarloosde toestand verkeert, op de weg te parkeren.