Uitleg over recycle-tarief

Van 1 standaard tarief naar het recycle-tarief

Vanaf 1 januari 2023 houden we bij hoe vaak u de grijze restafvalbak laat legen of hoe vaak u de ondergrondse container voor restafval gebruikt.

In de grijze restafvalbak zit een chip waarmee we bijhouden hoe vaak de bak wordt geleegd in de vuilniswagen.

Bij gebruik van een ondergrondse restafvalcontainer houden we bij via de chip in de afvalpas hoe vaak u de ondergrondse restafvalcontainer gebruikt.

Het recycle-tarief in 2023

Het jaar 2023 is een overgangsjaar. Wanneer u in het voorjaar van 2023 de belastingaanslag ontvangt voor de afvalstoffenheffing is nog niet bekend hoe vaak u het hele jaar restafval heeft aangeboden. De rekening die u in 2023 ontvangt, bestaat daarom nog uit alleen één vast tarief voor de afvalstoffenheffing. Het tarief is voor meerpersoonshuishoudens € 407 en voor eenpersoonshuishoudens € 375.

Het recycle-tarief in 2024

In de belastingaanslag die u in het voorjaar van 2024 ontvangt, bestaat de afvalstoffenheffing voor het eerst uit een vast deel en een variabel deel. Het variabele deel is gebaseerd op het aantal keer dat u restafval heeft aangeboden in 2023.

Het vaste bedrag dat u betaalt in 2024 wordt lager dan de afvalstoffenheffing die u eerst betaalde. Het vaste bedrag is vanaf dan hetzelfde voor eenpersoonshuishoudens en meerpersoonshuishoudens. (De verwachting is nu dat dit vaste bedrag rond de € 340 ligt.) Het definitieve bedrag stelt de gemeenteraad in november 2023 vast. De hoogte hangt af van alle prijsontwikkelingen en hoe goed inwoners afval scheiden.

In 2024 een lager tarief

Als u goed afval scheidt is de hoogte van het vaste en variabele bedrag lager dan de afvalstoffenheffing die u in 2022 heeft betaald.

Het recycle-tarief: hoeveel ga ik betalen?

Hieronder kunt u met de rekentool een inschatting maken van de hoogte van het persoonlijke, variabele bedrag dat u gaat betalen in 2024.

Download de HVC-app om te zien hoe vaak u restafval heeft aangeboden. In de app ziet u ook een schatting van het totaalbedrag van het vaste en variabele bedrag van uw afvalstoffenheffing dat u betaalt in 2024. 

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.