Uitleg over recycle-tarief

Door goed afval te scheiden, houden we minder restafval over. Hierdoor kunnen waardevolle grondstoffen worden hergebruikt. Ook krijgt u invloed op de hoogte van uw afvalstoffenheffing. Dat is het recycle-tarief.  Hoe minder vaak u restafval weggooit hoe lager is het variabele deel van uw afvalstoffenheffing. Hiermee stimuleren we hergebruik van grondstoffen in ons van afval.

Uw afvalstoffenheffing bestaat elk jaar uit een vast en variabel deel. De hoogte van het variabele deel is afhankelijk van het aantal keer dat u restafval weggooide in het vorige jaar. 

Elke keer dat u restafval heeft aangeboden in de ondergrondse container of via de grijze afvalbak, is geregistreerd. Het aantal keer dat u restafval heeft aangeboden, staat het jaar daarna op uw belastingaanslag onder het variabele deel afvalstoffenheffing. De belastingaanslagen worden elk jaar in februari verstuurd. Belasting Samenwerking Gouwe Rijnland (BSGR) verzorgt de belastingen voor gemeente Velsen. 

In Velsen gooien we sinds de invoering van het recycle-tarief minder restafval weg. Dit is goed voor het milieu. En ook voor u, want als beloning heeft gemeente Velsen het vaste deel op uw belastingaanslag voor 1 keer met € 20 verlaagd. Op de belastingaanslag die u eind februari 2024 ontvangt is deze verlaging al verrekend in het vaste deel van € 319,78 van de afvalstoffenheffing en staat niet apart vermeld.

De recycle-tarieven in 2024

Tarief vaste deel afvalstoffenheffing

In november 2024 stelt de gemeenteraad de hoogte van het tarief van het vaste deel van de afvalstoffenheffing vast. Dit is het vaste deel dat in februari 2025 op uw belastingaanslag staat.

Tarieven variabele deel afvalstoffenheffing

In 2024 blijven de variabele tarieven hetzelfde als in 2023.

Er zijn verschillende tarieven voor het weggooien van restafval:

  • Inwoners die een container of afvalbak met oranje deksel hebben voor plastic, blik en drinkpakken (pbd) kunnen meer afval scheiden en hebben daardoor minder restafval.
  • Inwoners die bij hun woning geen container of afvalbak met oranje deksel hebben voor pbd hebben meer restafval. Het variabele tarief voor restafval van deze huishoudens is daarom lager.

Variabele tarieven restafval als u wel een container of afvalbak heeft voor plastic, blik en drinkpakken (pbd)

U heeft bij uw woning een afvalbak of een container voor het gescheiden weggooien van plastic, blik en drinkpakken (pbd). U heeft daardoor minder restafval. Uw variabele tarief voor het aanbieden van restafval:

  • Een restafvalbak van 140 liter laten legen kost per keer € 4,67.
  • Een restafvalbak van 240 liter laten legen kost per keer € 8.
  • Een restafvalzak in de container met een 30 liter klepopening kost per keer € 1.
  • Een restafvalzak in de container met een 60 liter klepopening kost per keer € 2.

Variabele tarieven restafval als u geen container of afvalbak heeft voor plastic, blik en drinkpakken (pbd)

U heeft bij uw woning geen container of afvalbak voor het gescheiden weggooien van plastic, blik en drinkpakken (pbd). Uw tarief voor het aanbieden van restafval:

  • Een restafvalzak in de container met een 30 liter opening kost per keer € 0,55. 
  • Een restafvalzak in de container met een 60 liter opening kost per keer € 1,10.

In 2024 en verder

In februari 2024 krijgt u de gemeentelijke belastingaanslag 2024. Het variabele deel van uw afvalstoffenheffing op deze aanslag is gebaseerd op het aantal keer dat u restafval aanbood in 2023. Het restafval dat u aanbiedt in 2024 bepaalt wat het variabele deel van uw afvalstoffenheffing wordt op de belastingaanslag die u in 2025 ontvangt.

Download de HVC-appexterne-link-icoon om te zien hoe vaak u restafval heeft aangeboden.