Maatwerk recycle-tarief

We leveren maatwerk voor inwoners met een laag inkomen, inwoners met medisch afval en voor vrijwilligers die zwerfafval inzamelen. Er is geen maatwerk voor babyluiers.

Kwijtschelding voor mensen met een laag inkomen

Inwoners met een laag inkomen komen in bepaalde gevallen in aanmerking voor kwijtschelding van de afvalstoffenheffing. Dat wordt beoordeeld door Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR). 

Ook bewoners met kwijtschelding vragen we om hun afval goed te scheiden. Met het recycle-tarief geldt kwijtschelding daarom tot een maximaal aantal vuilniszakken restafval of aantal restafvalbakken. Voor elke vuilniszak restafval boven dat maximum moeten bewoners met kwijtschelding het reguliere recycle-tarief betalen.

Het maximum aantal restafvalzakken en restafvalbakken waarvoor kwijtschelding geldt, is op basis van het gemiddelde aantal dat wordt aangeboden plus 5 zakken. Meer informatie over het gemiddelde aantal afvalzakken (en het maximum voor kwijtschelding) volgt in juli 2023.

Inwoners met medisch afval

Voor inwoners met medisch afval komt er een compensatie voor het recycle-tarief. Denk hierbij aan medisch afval zoals incontinentiemateriaal, stoma of dialysemateriaal. U hoeft niet meer te betalen dan het gemiddeld aantal restafvalzakken en restafvalbakken dat inwoners van Velsen per jaar aanbieden. De werkwijze om de compensatie toe te kennen, wordt nu voorbereid.

U weet in de loop van 2023 definitief of u in aanmerking komt voor compensatie van het recycle-tarief op basis van uw medisch afval. De compensatie geldt gewoon voor het hele jaar. 
De eerste belastingaanslag met daarop het variabele recycle-tarief volgt in 2024. U krijgt dus nog duidelijkheid voordat u moet betalen. 

Geen maatwerk voor babyluiers

Heeft u baby’s en peuters? U heeft dan meestal meer restafval door het weggooien van luiers. Hier komt geen speciale regeling voor. Een tip is om wasbare luiers te gebruiken. Lees meer over Mazzelkontjes. We doen nog onderzoek naar het apart inzamelen van babyluiers en daarover komt duidelijkheid in april 2023.

Vrijwilligers die zwerfafval inzamelen

We zijn erg blij met vrijwilligers die zwerfafval opruimen. Zij kunnen gratis zwerfafval blijven inleveren. 
Zij hebben een speciale zwerfafvalpas ontvangen die ze onder bepaalde voorwaarden kunnen gebruiken. Wilt u ook zwerfafvalvrijwilliger worden? Stuurt u dan een e-mail naar afval@velsen.nl.
 

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.