Recycle-tarief

Goed afval scheiden, minder restafval overhouden én u krijgt invloed op de hoogte van uw afvalstoffenheffing. Dat is het recycle-tarief.

Het afval dat u weggooit in de restafvalbak gaat de verbrandingsoven in. Dit afval kunnen we niet meer recyclen. En dat is zonde want in het restafval zitten nu nog veel waardevolle grondstoffen. Die kunnen goed hergebruikt worden in nieuwe producten. Dat is een stuk duurzamer en milieuvriendelijker dan het verbranden van afval. Met het recycle-tarief stimuleren we het scheiden van afval. Hoe meer afval u scheidt, hoe lager is uw totale afvalstoffenheffing. Vanaf 1 januari 2023 gaat in gemeente Velsen het recycle-tarief in. 

Twee bedragen in het recycle-tarief

Bij het recycle-tarief bestaat de afvalstoffenheffing uit 2 aparte bedragen: een vast bedrag en een variabel bedrag. 
Het vaste deel wordt lager dan u in 2022 gewend was te betalen als afvalstoffenheffing.

De hoogte van het variabele deel van uw afvalstoffenheffing hangt af van het aantal keer dat u in 2023 de grijze restafvalbak aan de straat zet of de ondergrondse container voor restafval gebruikt. U heeft dus zelf invloed op de hoogte van het variabele deel van uw afvalstoffenheffing. 

Filmpje recycle-tarief

Om deze video te bekijken gaat u akkoord gaan met de voorwaarden en privacybeleid van Youtube.

Van het standaard tarief naar het recylce-tarief

Vanaf 1 januari 2023 houden we bij hoe vaak u de grijze restafvalbak laat legen of hoe vaak u de ondergrondse container voor restafval gebruikt. In de grijze restafvalbak zit een chip waarmee we tellen hoe vaak de bak wordt geleegd. Bij gebruik van een ondergrondse restafvalcontainer wordt via de afvalpas geteld hoe vaak u de ondergrondse restafvalcontainer gebruikt.

Het recycle-tarief in 2023

Het jaar 2023 is een overgangsjaar. Wanneer u in het voorjaar van 2023 de belastingaanslag ontvangt voor de afvalstoffenheffing is nog niet bekend hoe vaak u het hele jaar restafval heeft aangeboden. De rekening die u in 2023 ontvangt, bestaat daarom nog uit alleen één vast tarief voor de afvalstoffenheffing. Het verwachte tarief is voor meerpersoonshuishoudens € 407 en voor eenpersoonshuishoudens € 375. Deze tarieven zijn op 24 november 2022 door de gemeenteraad vastgesteld.

Het recycle-tarief in 2024

Na afloop van 2023 is bekend hoe vaak u restafval heeft aangeboden. De belastingaanslag die u in het voorjaar van 2024 ontvangt, bestaat dan voor het eerst uit een vast deel en een variabel deel voor de afvalstoffenheffing. Het variabele deel is dan gebaseerd op het aantal keer dat u restafval heeft aangeboden in 2023. 

Het vaste deel in 2024 wordt lager dan de afvalstoffenheffing die u eerst betaalde. Het vaste deel is vanaf dan hetzelfde voor eenpersoonshuishoudens en meerpersoonshuishoudens. De verwachting is nu dat dit vaste deel rond de € 340 ligt. Het definitieve bedrag wordt in november 2023 vastgesteld. Dit hangt af van alle prijsontwikkelingen en hoe goed inwoners afval scheiden.

In 2024 een lager tarief

De hoogte van het vaste en variabele deel samen, hangt af van hoe goed u uw  afval scheidt. Als u goed afval scheidt is dit lager dan de afvalstoffenheffing die u in 2022 heeft betaald.

Meer informatie

Uitzonderingen

Kwijtschelding voor mensen met een laag inkomen

Inwoners met een laag inkomen komen in aanmerking voor kwijtschelding van de afvalstoffenheffing. Ook hen vragen we om afval goed te scheiden. De kwijtschelding geldt daarom tot een bepaald aantal vuilniszakken restafval of aantal restafvalbakken.

Voor alle extra vuilniszakken restafval die u weggooit of restafvalbakken die u aanbiedt voor het legen, betaalt u het recycle-tarief.
Het aantal restafvalzakken/restafvalbakken waarvoor kwijtschelding geldt, wordt berekend op basis van het gemiddelde aantal dat wordt aangeboden. Meer informatie hierover volgt in januari 2023.

Inwoners met medisch afval

Voor inwoners met medisch afval komt er een compensatie voor het recycle-tarief. Denk hierbij aan medisch afval zoals incontinentiemateriaal, stoma of dialysemateriaal. U hoeft niet meer te betalen dan het gemiddeld aantal restafvalzakken/restafvalbakken dat inwoners van Velsen per jaar aanbieden. De werkwijze om de compensatie te regelen, wordt nu voorbereid.

Waarschijnlijk weet u in de loop van volgend jaar definitief of u in aanmerking komt voor compensatie van het recycle-tarief op basis van uw medisch afval. De compensatie geldt gewoon voor het hele jaar. 
De eerste belastingaanslag met daarop het variabele recycle-tarief volgt in 2024. U krijgt dus duidelijkheid voordat u moet betalen. 

Geen maatwerk voor babyluiers

Heeft u baby’s en peuters? U heeft dan meestal meer restafval door het weggooien van luiers. Hier komt geen speciale regeling voor. Een tip is om wasbare luiers te gebruiken. Lees meer over Mazzelkontjes. We doen nog onderzoek naar het apart inzamelen van babyluiers.

Vrijwilligers die zwerfafval inzamelen

We zijn erg blij met vrijwilligers die zwerfafval opruimen. Er komt voor hen een oplossing zodat zij gratis zwerfafval kunnen blijven inleveren. Zij krijgen een speciale zwerfafvalpas die ze onder bepaalde voorwaarden kunnen gebruiken.

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.