Enquête over het recycle-tarief en afvalinzameling

Van 10 juni t/m 31 juni 2021 heeft Velsen onderzoek gedaan naar het recycle-tarief en afval scheiden. Doel was vóór we een besluit nemen over het wel of niet invoeren van het recycle-tarief het draagvlak bij bewoners te onderzoeken.

Bewoners zijn via krant, burgerpanel, HVC-app en sociale media benaderd een vragenlijst in te vullen. Daarin zijn vragen gesteld over het scheiden van afval en over het recycle-tarief. Hierbij het resultaat van dat onderzoek.

Samenvatting

  • 1746 bewoners hebben de vragenlijst ingevuld.
  • 80% van de bewoners vindt afvalscheiding belangrijk.
  • 75% van de bewoners wil graag zelf invloed hebben op hun afvalkosten.

Hoewel het recycle-tarief bijdraagt aan afvalscheiding en het bewoners invloed geeft op hun kosten, vindt 44% de invoering van het recycle-tarief (onder voorwaarden) een goed idee. Van de tegenstanders is de meerderheid (70%) vooral bang voor dumpen van afval en vervuiling van gft en plastic, doordat anderen daar mogelijk hun restafval in gooien.
Dat beeld komt overeen met het landelijke onderzoek (Diftar als beleidsinstrument bij huishoudelijk afvalbeheer) van IPR Normag naar het recycle-tarief: de angst vooraf is vaak groot, de praktijk achteraf is anders.

Hoogbouw

Hoogbouwbewoners is gevraagd hoe zij aankijken tegen het inzamelen van groente fruit tuinafval en etensresten, GFT(E), bij hun flat/ appartement:

  • Ruim 60% was daarover positief.
  • De tegenstanders binnen de hoogbouw waren vooral negatief over GFT(E) inzameling omdat ze weinig ruimte hebben of omdat het zou stinken.

Hoogbouw bewoners is ook gevraagd hoe zij aankijken tegen het inzamelen van Plastic Blik en Drinkpakken (PBD) bij hun flat/ appartement:

  • Ruim 80% was positief, waarvan 85% dat het liefst met ondergrondse containers wil inzamelen.

Bewoners in de hoogbouw scheiden niet vaak GFT, maar veel hoogbouw bewoners scheiden wel plastic verpakkingsafval. Over het algemeen hebben bewoners in de hoogbouw geen container dicht bij huis voor GFT of plastic verpakkingsafval. Plastic brengen veel bewoners kennelijk naar de supermarkt.

Opmerkingen en vragen

In het onderzoek was er ruimte voor het maken van opmerkingen. Daar heeft de helft van de deelnemers gebruik van gemaakt. Op basis van die opmerkingen hebben we een uitleg recycle-tarief gemaakt.