Compensatie bij onvermijdbaar medisch afval

Huishoudens die medisch afval hebben, gooien extra restafval weg. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om incontinentie-, stoma- of dialysemateriaal. Als u medisch afval heeft, komt u in aanmerking voor compensatie van een deel van uw afvalstoffenheffing. U betaalt dan namelijk, naast het vaste tarief, het gemiddelde variabele tarief in Velsen.

Beschrijving

Inwoners met veel medisch afval krijgen in het variabele deel van hun afvalstoffenheffing niet méér weggegooide afvalzakken of aan de weg gezette restafvalbakken doorberekend dan het gemiddelde van de inwoners van Velsen. Voor de aanslag afvalstoffenheffing van 2024 is dit gemiddelde tarief € 66. De totale afvalstoffenheffing bestaat naast het variabele deel ook uit een vast deel.

Aanvragen

U kunt de aanvraag voor compensatie  indienen t/m 30 november. Vanwege privacywetgeving voor medische gegevens moeten wij elke 2 jaar alle gegevens wissen. Daarom dient u iedere 2 jaar opnieuw een aanvraag in.

Het is bij de aanvraag niet noodzakelijk om (medische) bewijsstukken toe te voegen. We kunnen steekproefsgewijs controleren of u terecht een compensatie onvermijdbaar medisch afval ontvangt. U kunt tijdens de controle een verklaring onvermijdelijk medisch afvalexterne-link-icoon ingevuld en ondertekend laten zien.
U mag ook een ander bewijsstuk laten zien waaruit blijkt dat u onvermijdbaar medisch afval heeft.

U kunt de compensatie op 2 manieren aanvragen:

 1. Download het aanvraagformulier compensatie medisch afvalexterne-link-icoon en print dit uit en vul het in. Maak een foto of scan van het ingevulde formulier en mail deze als bijlage naar afvalmaatwerk@velsen.nl.
 2. Lever een dichte envelop in bij het gemeentehuis aan het Dudokplein 1 in IJmuiden of stuur per post naar gemeente Velsen, t.a.v. team Afvalmaatwerk, postbus 465, 1970 AL IJmuiden. 
  Vermeld in beide gevallen duidelijk op de envelop ‘strikt vertrouwelijk’ en t.a.v. team Afvalmaatwerk.

Voorwaarden

U komt in aanmerking voor de compensatieregeling medisch afval als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • U heeft meer restafval omdat u medisch afval heeft door een medische aandoening of chronische ziekte.
 • U heeft onvermijdbaar medisch afval, bijvoorbeeld in de vorm van stomamateriaal, nierdialysemateriaal of incontinentiemateriaal.
 • U woont zelfstandig, dus niet in een woon-zorgcomplex.
 • U heeft een getekende verklaring van uw arts of apotheek. U kunt hiervoor een modelverklaring gebruiken (zie link bij Aanvragen) of een bewijs van de apotheek of zorgverzekeraar. U hoeft deze bewijsstukken niet mee te sturen. U moet deze wel kunnen laten zien als we een controle uitvoeren.
 • U woont in de gemeente Velsen.
 • Per huishouden is maximaal 1 aanvraag mogelijk.
 • De compensatieregeling geldt niet voor babyluiers.

Verhuizing of overlijden

Wanneer u verhuist binnen de gemeente Velsen houdt u de compensatie voor medisch afval. 

Als u verhuist naar een andere gemeente of naar een verzorgingshuis, dan geldt de compensatie vanaf 1 januari tot de datum van uw verhuizing.

Bij overlijden geldt de tegemoetkoming vanaf 1 januari tot de datum van overlijden. Als iemand is overleden, moet dat gemeld worden aan de gemeente waar het overlijden heeft plaatsgevonden: aangifte van overlijden.

Contact

Als u vragen heeft, stuurt u een e-mail naar afval@velsen.nl of belt u het algemene nummer 14 0255 (zonder netnummer).

Privacy

Om u een compensatie onvermijdbaar medisch afval te kunnen verstrekken, verwerken wij persoonsgegevens. Dit doen wij op grond van de AVG. Lees meer informatie over gegevensverwerking op privacy