Leefomgeving

Er is veel aandacht voor het oplossen van kleine ergernissen die ons woonplezier bederven. Zoals hondenpoep en zwerfvuil. Maar ook voor initiatieven die vanuit buurten en wijken worden opgestart. Waar het nodig en mogelijk is geven we ondersteuning.

Door te kijken wat een wijk nodig heeft, verbeteren we de leefbaarheid. De signalen en acties van inwoners nemen we daarin mee. Ook gaan we regelmatig vragen en meten wat wel werkt en wat niet. Met deze resultaten kunnen we acties veel gerichter inzetten.

We zetten ons keihard in voor uitmuntende burgerparticipatie. 2019 en 2020 gebruiken we om nieuwe dingen te leren en te experimenteren. We nemen de tijd om te testen wat werkt en wat niet. Niet alleen op grote schaal, maar ook klein en informeel. Het experiment gaan we aan voor zaken en plekken die voor Velsenaren en de gemeente belangrijk zijn, zoals leefbaarheid en leefomgeving (onder andere wonen, cultuur en groen & parken), veiligheid en bereikbaarheid. Pas daarna gaan we dat structureel vastleggen in beleid en afspraken.