Groen- en begraafplaatsenbeleid

De charme van Velsen wordt voor een groot deel bepaald doordat het niet één grote stad is, maar een samenstel van kleinere woonplaatsen die los van elkaar liggen, gescheiden door groene open ruimtes.

Deze plaatsen hebben daardoor ook ieder hun eigen karakter. Van de gegoede villawijken in Santpoort-Zuid tot de bedrijvige buurten van IJmuiden. En dan heeft Velsen ook nog het geluk omringd te zijn door grote natuur- en recreatiegebieden en heeft zij binnen haar grenzen een aantal prachtige historische buitenplaatsen.

Veilig stellen

In Velsen staat de tijd niet stil en dat betekent dat er voor de toekomst maatregelen moeten worden genomen om problemen te voorkomen. Toename van bevolking en mobiliteit en economische ontwikkeling zorgen voor een toenemende druk op de niet bebouwde ruimte. Het gevaar bestaat dat veel open ruimte dichtslibt met woningen, bedrijven of infrastructuur. Om de charme van Velsen ook voor de toekomst veilig te stellen is het van groot belang om de structuur van losse kernen te behouden. En dat wordt weer bereikt door de groene open ruimtes tussen de kernen in stand te houden.

De gemeente onderhoudt het openbaar groen in de openbare buitenruimte. Onder openbaar groen worden bijvoorbeeld verstaan: plantsoenen, grasvelden, water- en oeverbeplanting, maar ook het groen op speelplaatsen.

Ook is de gemeente verantwoordelijk voor het onderhoud van de gemeentelijke begraafplaatsen. Hier zorgen we voor:

  • Het algemeen onderhoud van de begraafplaats: de paden, groenvoorziening en facilitaire zaken.
  • Het onderhoud van het gedenkteken/monument: het schoonhouden en na verzakking opnieuw stellen van het gedenkteken/monument.

Kaders

Hieronder vindt u alle kaders die specifiek voor dit onderwerp geldend zijn in Velsen.

Links

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.