Speelbeleid

Jaarlijks wordt er een renovatieplan voor speelplekken opgesteld.

Het Renovatieplan bestaat uit speelplekken die in aanmerking komen voor opheffing, vervanging of herinrichting wegens veiligheid, toegankelijkheid of ouderdom. Soms wordt de aanleg van een nieuwe speelplek voorgesteld.

Vanuit de afdeling Openbare Werken zijn op basis van gegevens van logboeken, waarin de situatie per speelplek en per speeltoestel is vastgelegd, voorstellen gedaan om tot opknappen over te gaan. Dit doen we in samenspraak met mensen die er belang bij hebben. Zo hebben inwoners verzoeken ingediend. In volgorde van prioriteit wordt er een afweging gemaakt.

Lees meer over het Renovatieplan Speelplekken 2021.

Verwachte ontwikkelingen

Het beleid voor spelen en bewegen is in 2021 vernieuwd. Doel is om te blijven zorgen voor voldoende en kwalitatief goede speelplekken voor kinderen, maar ook om plekken te creëren voor andere groepen om te bewegen en bijvoorbeeld de hond uit te laten. Bij de totstandkoming van het beleidsplan worden diverse doelgroepen betrokken.