Vastgoedbeleid

Vastgoed houdt zich bezig met de verhuur, verkoop, uitgifte in erfpacht, bruikleen, pacht en het beheer en onderhoud van het gemeentelijk vastgoed.

Het gemeentelijk vastgoed bestaat uit gronden en gebouwen voor verschillende doeleinden. Zo heeft de gemeente onder meer maatschappelijk vastgoed, snippergroen, gronden voor bedrijven(terrein), het exploitatierecht van de stranden in Velsen,  een publieke (zee)haven, commercieel vastgoed en woonwagenstandplaatsen. Daarnaast heeft de gemeente ook gronden die in aanmerking komen voor een herontwikkeling  voor bijv. woningbouw.

De kaders voor het bovenstaande zijn bedoeld om transparantie en eenduidigheid te geven over de voorwaarden waaronder de verschillende uitgiftes tot stand komen (procedure) en de voorwaarden waaronder de verschillende overeenkomsten worden aangegaan. Daarnaast wordt duidelijkheid gegeven over welke (grond) prijs de gemeente rekent voor vastgoed bestemd voor de diverse doeleinden.

Kaders

Hieronder vindt u alle kaders die specifiek op dit onderwerp geldend zijn in Velsen.