Vastgoedbeleid

Vastgoed houdt zich bezig met de verhuur, verkoop, uitgifte in erfpacht, bruikleen, pacht en het beheer en onderhoud van het gemeentelijk vastgoed.

Het gemeentelijk vastgoed bestaat uit gronden en gebouwen voor verschillende doeleinden. Zo heeft de gemeente onder meer maatschappelijk vastgoed, snippergroen, gronden voor bedrijven(terrein), het exploitatierecht van de stranden in Velsen,  een publieke (zee)haven, commercieel vastgoed en woonwagenstandplaatsen. Daarnaast heeft de gemeente ook gronden die in aanmerking komen voor een herontwikkeling  voor bijv. woningbouw.

De kaders voor het bovenstaande zijn bedoeld om transparantie en eenduidigheid te geven over de voorwaarden waaronder de verschillende uitgiftes tot stand komen (procedure) en de voorwaarden waaronder de verschillende overeenkomsten worden aangegaan. Daarnaast wordt duidelijkheid gegeven over welke (grond) prijs de gemeente rekent voor vastgoed bestemd voor de diverse doeleinden.

Kaders

Hieronder vindt u alle kaders die specifiek op dit onderwerp geldend zijn in Velsen.

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.