Hulp bij stoppen onderneming

Het uitgangspunt van gemeente Velsen is dat u kunt blijven ondernemen.

Echter, wanneer schulden op blijven lopen en het bedrijf niet levensvatbaar is, moet u de afweging maken of u doorgaat of stopt met uw onderneming.

Als u stopt met ondernemen, is het belangrijk dat de onderneming administratief wordt afgewikkeld. Het kan zijn dat na het afwikkelen van de onderneming nog schulden overblijven. Zolang de administratie van de onderneming niet is afgewikkeld, kunt u niet instromen in een particulier schuldhulpverleningstraject en blijven de schulden oplopen.

Hulp door Over Rood

Gemeente Velsen werkt samen met de organisatie Over Roodexterne-link-icoon. Zij helpen u met het afwikkelen van de onderneming. Deze hulp is voor inwoners van Gemeente Velsen  gratis. 

Aanmelden

Gemeente Haarlem voert schuldhulpverlening aan ondernemers uit. Het uitgangspunt is dat u kan blijven ondernemen. Als uw tijdens het traject tot de conclusie komt dat het verstandiger is om te stoppen, verwijst gemeente Haarlem u door naar Over Rood.