Hulp bij stoppen onderneming

Het uitgangspunt van gemeente Velsen is dat u kunt blijven ondernemen.

Echter, wanneer schulden op blijven lopen en het bedrijf niet levensvatbaar is, moet u de afweging maken of u doorgaat of stopt met uw onderneming.

Als u stopt met ondernemen, is het belangrijk dat de onderneming administratief wordt afgewikkeld. Het kan zijn dat na het afwikkelen van de onderneming nog schulden overblijven. Zolang de administratie van de onderneming niet is afgewikkeld, kunt u niet instromen in een particulier schuldhulpverleningstraject en blijven de schulden oplopen.

Hulp door Over Rood

Gemeente Velsen werkt samen met de organisatie Over Rood. Zij helpen u met het afwikkelen van de onderneming. Deze hulp is voor inwoners van Gemeente Velsen  gratis. 

Aanmelden

Gemeente Haarlem voert schuldhulpverlening aan ondernemers uit. Het uitgangspunt is dat u kan blijven ondernemen. Als uw tijdens het traject tot de conclusie komt dat het verstandiger is om te stoppen, verwijst gemeente Haarlem u door naar Over Rood. 

Wanneer u zelf de conclusie trekt om te stoppen dan kunt u dat in onderstaand formulier aangeven. Over Rood neemt contact met u op.

  Aanmeldformulier stoppen met ondernemen

  Contact met de gemeente

  14 0255 of 0255 567200
  Of kijk op de pagina Contact

  Adres

  Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
  Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

  Openingstijden algemeen

  Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
  Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

  Openingstijden Burgerzaken

  Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
  Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.