Financiële ondersteuning voor ondernemers

Heeft u een eigen bedrijf en tijdelijk financiële problemen? Bent u net gestart en kunt u daar nog niet van rondkomen, of moet u stoppen met uw eigen bedrijf? Misschien heeft u recht op bijstand voor ondernemers (Bbz) of Hulp voor oudere arbeidsongeschikte zelfstandigen (IOAZ).

Bijstand Zelfstandigen Bbz

De gemeente Velsen laat de regeling rond bijstand voor zelfstandigen uitvoeren door de gemeente Haarlem. U vraagt de Bbz aan bij de gemeente Haarlem.

Er zijn 2 vormen van financiële ondersteuning:  

 1. De uitkering voor levensonderhoud. U hebt daardoor een inkomen op bijstandsniveau.  
 2. Bedrijfskapitaal, bedoeld voor instandhouding van het bedrijf, voor investeringen of voor het herfinancieren van kortlopende schulden.

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor Bbz of IOAZ? Met behulp van een aantal vragen kunt u dit checken. Doe de check op krijgikbbz.nlexterne-link-icoon.

Voor de gevestigde ondernemer

Om voor deze hulp in aanmerking te komen, dient er sprake te zijn van een tijdelijke behoefte aan hulp. Voor het aanvragen van deze hulp belt u voor een afspraak naar 14 023 en vraagt u naar 'team Bbz gemeente Haarlem'.  

Voorwaarden voor hulp:

 • U bent minimaal 1,5 jaar zelfstandig of oefent een zelfstandig beroep uit.  
 • Uw bedrijf moet levensvatbaar zijn. Dit betekent dat uw bedrijf op korte termijn voldoende winstgevend is. U kunt dan met de winst zelf uw rekeningen betalen, investeringen doen en schulden aflossen.
 • Uw bedrijf voldoet aan de wettelijke eisen en is in Nederland gevestigd. U oefent uw beroep in Nederland uit.
 • U hebt zelf niet voldoende inkomsten of vermogen om in uw levensonderhoud te voorzien. De inkomsten van uw partner telt mee.
 • U kunt niet lenen bij een bank. U hebt een schriftelijke afwijzing van uw gemotiveerde kredietaanvraag.

Voor de startende ondernemer vanuit een uitkering

U wilt een bedrijf starten vanuit een bijstandsuitkering? Gemeente Haarlem kunt u helpen met de aanvraag van een uitkering voor levensonderhoud, of een lening voor startkapitaal.  

Voor het aanvragen van deze hulp maakt u een telefonische afspraak met 'het team Bbz van de gemeente Haarlem'. U kunt bellen naar 14 023.

Voorwaarden voor hulp bij het starten van een eigen bedrijf:

 • U wilt een eigen bedrijf starten of een zelfstandig beroep gaan uitoefenen.
 • Uw leeftijd ligt tussen de 18 jaar en de AOW-leeftijd.
 • U verdient niet genoeg om in uw levensonderhoud te voorzien.
 • U kunt niet lenen bij een bank. U hebt een schriftelijke afwijzing van uw gemotiveerde kredietaanvraag.
 • Uw bedrijf voldoet aan de wettelijke eisen en is in Nederland gevestigd. U oefent uw beroep in Nederland uit.
 • U maakt een ondernemingsplan.
 • Uw bedrijf moet levensvatbaar zijn. Dit betekent dat uw bedrijf op korte termijn voldoende winstgevend is. U kunt dan met de winst zelf uw rekeningen betalen, investeringen doen en schulden aflossen.  

Hulp voor oudere arbeidsongeschikte zelfstandigen (IOAZ)

Als u moet stoppen met uw bedrijf, dan komt u als oudere arbeidsongeschikte zelfstandige mogelijk in aanmerking voor een IOAZ-uitkering. U vraagt een IOAZ-uitkering aan bij de gemeente Haarlem. U moet dit doen voordat uw stopt met uw onderneming.  

Voor het aanvragen van deze hulp maakt u telefonisch een afspraak. U belt naar 14 023 en u vraagt naar team 'Bbz gemeente Haarlem'.

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor Bbz of IOAZ? Met behulp van een aantal vragen kunt u dit checken. Doe de check op krijgikbbz.nlexterne-link-icoon.

Om in aanmerking te komen voor de IOAZ moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • U bent 55 jaar of ouder.
 • U hebt ten minste 10 jaar als zelfstandig gewerkt. Of u hebt 3 jaar als zelfstandige gewerkt en bent daaraan voorafgaand 7 jaar in loondienst geweest.
 • U hebt 1225 uur of meer per jaar in uw eigen bedrijf gewerkt. Als uw partner ook meewerkte in het bedrijf, hebt u zelf minimaal 875 uur per jaar en uw partner minimaal 525 uur in het bedrijf gewerkt.
 • U voldoet aan de inkomenseis. De inkomsten van uw partner tellen ook mee als hij of zij meewerkte in het bedrijf en daarvoor een meewerkvergoeding of een winstaandeel krijgt. Andere inkomsten, bijvoorbeeld loon of een WW-uitkering, tellen niet mee.
 • U vraagt de uitkering aan voordat u uw bedrijf opheft of verkoopt.
 • U bent verplicht om te blijven zoeken naar een betaalde baan.