Financiële ondersteuning voor ondernemers

Heeft u een eigen bedrijf en kampt u met financiële moeilijkheden? Bent u net gestart en ondervindt u problemen met uw financiële situatie, of overweegt u zelfs te stoppen met uw onderneming? Mogelijk komt u in aanmerking voor ‘bijstand voor ondernemers (Bbz)’ of ‘Hulp voor oudere arbeidsongeschikte zelfstandigen (IOAZ)’.

2 mogelijkheden van ondersteuning

Er zijn 2 vormen van financiële ondersteuning: 

 1. De uitkering voor levensonderhoud. U heeft daardoor een inkomen op bijstandsniveau.
 2. Bedrijfskapitaal, bedoeld voor instandhouding van het bedrijf, voor investeringen of voor het herfinancieren van kortlopende schulden.

Verschillende groepen ondernemers

 Er zijn 3 groepen ondernemers die in aanmerking kunnen komen voor financiële ondersteuning:

 1. 'Gevestigde ondernemers (Bijstand Zelfstandigen, Bbz)': Dit zijn ondernemers die al een tijd actief zijn en momenteel tijdelijk financiële hulp nodig hebben. Hierbij kunt u denken aan een uitkering voor levensonderhoud of bedrijfskapitaal.
 2. 'Startende ondernemers (Bijstand Zelfstandigen, Bbz)': Bent u van plan een bedrijf te starten vanuit een bijstandsuitkering? Een aanvraag voor een uitkering voor levensonderhoud of een lening voor startkapitaal vraag u aan bij gemeente Haarlem.
 3. 'Oudere arbeidsongeschikte zelfstandigen (IOAZ)': Als u overweegt te stoppen met uw bedrijf, komt u mogelijk in aanmerking voor een IOAZ-uitkering. Deze vraagt u aan bij de gemeente Haarlem, vóórdat u uw onderneming beëindigt. 

Ondersteuning voor de gevestigde ondernemers (Bijstand zelfstandigen Bbz)

Als gevestigde ondernemer komt u in aanmerking voor deze hulp als er sprake is van een tijdelijke financiële behoefte. Voor het aanvragen van ondersteuning kunt u telefonisch een afspraak maken door te bellen naar 14 023 en te vragen naar het team Bbz van de gemeente Haarlem. 

Voorwaarden voor hulp

 • U bent minimaal 1,5 jaar zelfstandig of oefent een zelfstandig beroep uit. 
 • Uw bedrijf moet levensvatbaar zijn, wat betekent dat het op korte termijn voldoende winstgevend is.
 • Uw bedrijf voldoet aan de wettelijke eisen en is gevestigd in Nederland.
 • U heeft onvoldoende eigen inkomsten of vermogen om in uw levensonderhoud te voorzien.
 • U kunt niet lenen bij een bank en u heeft een schriftelijke afwijzing van uw kredietaanvraag.

Ondersteuning voor de startende ondernemers vanuit een uitkering (Bijstand zelfstandigen Bbz)

Bent u van plan een bedrijf te starten vanuit een bijstandsuitkering? Gemeente Haarlem kan u helpen met de aanvraag van een uitkering voor levensonderhoud of een lening voor startkapitaal. Maak een afspraak door te bellen naar 14 023 en te vragen naar het team Bbz van de gemeente Haarlem. 

Voorwaarden voor hulp bij het starten van een eigen bedrijf

 • U wilt een eigen bedrijf beginnen of een zelfstandig beroep uitoefenen.
 • Uw leeftijd ligt tussen de 18 jaar en de AOW-leeftijd.
 • U verdient niet genoeg om in uw levensonderhoud te voorzien.
 • U kunt niet lenen bij een bank. U heeft een schriftelijke afwijzing van uw kredietaanvraag.
 • Uw bedrijf voldoet aan de wettelijke eisen en is in Nederland gevestigd. 
 • U stelt een ondernemingsplan op.
 • Uw bedrijf moet levensvatbaar zijn, wat betekent dat het op termijn winstgevend is. 

Hulp voor Oudere Arbeidsongeschikte Zelfstandigen (IOAZ)

Als u overweegt te stoppen met uw bedrijf, komt u mogelijk in aanmerking voor een IOAZ-uitkering. Deze vraagt u aan bij de gemeente Haarlem, vóórdat u uw onderneming beëindigt. Maak een afspraak door te bellen naar 14 023 en te vragen naar het team Bbz van de gemeente Haarlem. 

Voorwaarden voor hulp

 • U bent 55 jaar of ouder.
 • U hebt ten minste 10 jaar als zelfstandig gewerkt of 3 jaar als zelfstandige en 7 jaar in loondienst.
 • U heeft 1225 uur of meer in uw eigen bedrijf gewerkt (of minimaal 875 uur als uw partner ook meewerkt).
 • U voldoet aan de inkomenseis waarbij de inkomsten van uw partner meetellen.
 • U vraagt de uitkering aan vóórdat u uw bedrijf beëindigt of verkoopt.
 • U bent verplicht om actief te zoeken naar een betaalde baan.

Contact gemeente Haarlem

Maak een afspraak door te bellen naar 14 023 en te vragen naar het team Bbz van de gemeente Haarlem. 

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.