Het riool

Riolering is een ondergronds stelsel van buizen en putten om het afvalwater en regenwater af te voeren. Voor de inzameling van het afvalwater en regenwater zijn hoegenaamd alle huizen, bedrijven en straatkolken (voor regenwater) met kleinere leidingen verbonden met de hoofdriolering. Daarnaast heeft de riolering allerlei bijzondere voorzieningen, zoals bijvoorbeeld pompen, gemalen, overstorten, rioolschuiven en randvoorzieningen.

Meer informatie

Kijk op de website www.riool.info van de stichting RIONED of klik op de onderwerpen of producten hieronder.

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.