Het riool

Riolering is het ondergrondse stelsel van buizen en straatkolken (putten) dat wordt gebruikt om het afvalwater van woningen en het regenwater van straten af te voeren. De gemeente is verantwoordelijk voor het verzamelen van dit water en het afvoeren ervan via het hoofdriool naar de zuiveringsinstallatie van het waterschap. Daarnaast bestaat de riolering uit verschillende speciale voorzieningen, waaronder pompen, gemalen, overstorten en rioolschuiven.

Meer informatie

Kijk op de website www.riool.infoexterne-link-icoon van de stichting RIONED of klik op de onderwerpen of producten hieronder.