Riooloverlast

Alles wat u door de gootsteen, het toilet of de putten (kolken) op straat spoelt, komt in het riool terecht. In de meeste gevallen is het riool daar ook voor bedoeld, maar in sommige gevallen juist niet. En dat kan schadelijker zijn dan u denkt. Jaarlijks veroorzaken veel storingen in het gemeenteriool problemen die te wijten zijn aan verkeerd gebruik. Deze storingen kosten veel geld, wat uiteindelijk aan u wordt doorberekend via de jaarlijkse 'rioolheffing'. De grootste veroorzakers van verstoppingen zijn (vloeibare) frituurvetten en reinigingsdoekjes. Maar ook maandverband, motorolie, kleding, condooms en soms zelfs bouwafval worden aangetroffen in het riool. Sommige chemische stoffen, zoals medicijnen en verf, zijn niet of nauwelijks te verwijderen uit het water. Bij hevige regenval kunnen deze schadelijke stoffen zelfs in het oppervlaktewater terechtkomen, wat uiteraard ongewenst is. Uw afvalwater moet namelijk worden gezuiverd, voordat het veilig kan terugkeren in het milieu, zoals het Noordzeekanaal. Sommige bedrijven hebben daarom een vergunning nodig voor het lozen van mogelijk schadelijke stoffen op het riool en indirect op de afvalwaterzuivering. Wilt u weten of uw bedrijf een lozingsvergunning nodig heeft, neem dan contact op met de gemeente Velsen.

Uit het toilet of afvoer komend rioolwater

Bij hevige regenbuien kan het gebeuren dat rioolwater uit de afvoer of het toilet omhoog komt, wat voor overlast zorgt. Dit komt meestal voor bij een gemengd rioolstelsel, waarbij slechts één buis naar het riool loopt voor zowel afval- als regenwater. Tijdens zware regen zoekt het water van het dak de weg van de minste weerstand, vaak het laagstgelegen punt, zoals een toilet op de benedenverdieping, wat kan leiden tot overstromingen. 

Oplossingen:

  • Overweeg ontlastputjes te plaatsen onder aan de regenpijp bij oudere woningen om regenwater snel naar de tuin te laten stromen. Bij gemengde rioolstelsels (afvalwater en regenwater) kunnen ontlastputjes helpen, maar anders kunt u het regenwater van uw dak apart gaan afvoeren. Het regenwater stroomt dan niet meer in het riool, maar kan dan vrij de tuin in stromen. Dit gescheiden afvoeren oftewel ‘afkoppelen’ is ook beter voor de bodem. Denk eraan om grind of tegels onder de regenpijp te plaatsen om schade aan de grond te voorkomen.
  • U kunt ook een regenton gebruiken voor opvang van dit schone water en in droge perioden gebruiken voor het besproeien van de planten.
  • Als na een zware regenbui nog steeds water uit de afvoer komt, controleer dan of alle pijpen correct zijn aangesloten op het riool. Bij twijfel, raadpleeg een loodgieter.

Overstromende putten en grote plassen op straat

Bij extreme regenbuien kan het regenwater niet snel genoeg wegstromen, wat water op straat en verkeersoverlast veroorzaakt. Dit zal naar verwachting vaker voorkomen in de toekomst door klimaatverandering. Na zo'n bui kan het enkele uren tot zelfs een dag duren voordat al het water is afgevoerd. Vooral in de herfst kunnen ook bladeren en takjes na een bui de afvoer via straatputten (kolken) belemmeren. Het schoonvegen van alle straatputten in korte tijd is voor de gemeente vaak niet haalbaar.