Wat doet de gemeente aan het riool?

De gemeente zorgt ervoor dat de riolering goed functioneert en voldoet aan alle wettelijke voorschriften tegen zo laag mogelijke kosten. In totaal beheren we meer dan 720 km aan leidingen onder de grond voor de afvoer van afvalwater, regenwater en grondwater. De aanpak van Velsen op dit gebied is beschreven in het “Programma Water en Riolering”.

  • Reiniging: minimaal één keer per jaar worden de afvoerputten (kolken) langs de stoeprand gereinigd met een kolkenzuiger om zand, bladeren en ander vuil te verwijderen. Dit is belangrijk voor een goede doorstroom van regenwater naar het riool.
  • Inspectie: de kwaliteit van het riool wordt gecontroleerd door middel van een rijdende videocamera in het riool onder leiding van een inspecteur. Eventuele schade wordt geregistreerd en gerepareerd om goed functioneren te waarborgen.
  • Onderhoud gemalen: regelmatig onderhoud van de ruim 80 rioolgemalen om storingen te voorkomen.
  • Grote vervangingsprojecten: indien nodig worden riolen vervangen en verbeterd, waarbij vaak ook drainage wordt aangelegd om grondwateroverlast te verminderen. Bij het vervangen van rioleringen leggen we vrijwel altijd een tweede buis naast de bestaande. Op deze buis sluiten we al het regenwater aan, zodat schoon regenwater niet meer vermengd wordt met vuil afvalwater. We combineren rioolvervanging vaak met andere werkzaamheden, zoals herinrichting van wegen. U kunt onze vervangingsprojecten vinden op onze projectenkaart: velsen.maps.arcgis.comexterne-link-icoon.
  • Onderzoek en databeheer: door middel van computermodellen en metingen wordt wateroverlast geanalyseerd en worden verbeteringen aan het rioolstelsel onderzocht. De gemeente treft alleen extra maatregelen als voldoende is onderzocht hoe vaak de huidige overlast kan terugkeren en als de maatregelen doelmatig zijn, wat betekent dat de kosten van de maatregel in redelijke verhouding moeten staan met de geleden schade. Grootschalige aanleg van drainage is erg kostbaar. Voor meer informatie over wateroverlast, vervuiling van het riool, berekeningen en metingen, kunt u terecht op www.riool.infoexterne-link-icoon van de stichting RIONED.