Grafuitgifte en verlenging grafrechten

Beschrijving

Wanneer u aanspraak wilt maken op de uitgifte van een graf op een van de gemeentelijke begraafplaatsen, dan doet u hiervoor bij de gemeente een aanvraag. Zo'n aanvraag wordt meestal door een begrafenisondernemer gedaan.

Naast het onderhoudsrecht voor graven berekent de gemeente Velsen grafrechten. U betaalt grafrechten voor de lasten die verbonden zijn aan teraardebestellingen en de verdere administratieve afwikkeling daarvan.

Hierbij kunt u onder meer denken aan:

  • Het huren van grafruimten.
  • Het begraven van een stoffelijk overschot.
  • Het bijzetten van een asbus.
  • Het inrichten van een grafkelder.
  • Het openen en sluiten van een grafkelder.

De tarieven worden jaarlijks door de gemeenteraad vastgesteld.
Kijk voor meer informatie ook in de brochure Begraven in Velsenexterne-link-icoon

Aanvragen

Een aanvraag wordt meestal door een begrafenisondernemer ingediend.

Wilt u zelf een schriftelijke aanvraag indienen dan kunt u deze richten aan:
Gemeente Velsen
T.a.v. Begraafplaatsadministratie
Postbus 465
1970 AL IJmuiden.

Kosten

Tarieven 2024
OmschrijvingKosten
Begraven persoon van 7 jaar of ouder€ 663,00
Begraven kind tot 7 jaar, in kindergraf€ 331,00
Bijzetten asbus op of in een graf, urnengraf of columbarium€ 136,00
Verstrooien van as op het strooiveld€ 136,00

Voor het begraven van levenloos geboren of kort na de geboorte overleden zuigelingen van een meervoudige geboorte, die in 1 kist worden begraven, wordt het begrafenisrecht 1 keer geheven Er wordt geen recht geheven voor het begraven van stoffelijke resten van kinderen, die levenloos geboren of kort na de geboorte overleden, in 1 kist met hun overleden moeder worden begraven.

De overige tarieven voor de grafrechten vindt u in de Verordening Lijkbezorgingsrechten 2024externe-link-icoon