Opgraven en herbegraven of alsnog cremeren

Beschrijving

Een verzoek tot opgraven dient u (bijvoorbeeld) in wanneer u de overledene in een ander graf of op een andere begraafplaats wil laten herbegraven. Om hiervoor toestemming te krijgen moet u een vergunning aanvragen. Deze vraagt u aan in de gemeente waar de betrokkene begraven is.

Cremeren

Wilt u de begraven overledene evengoed laten cremeren? Ook hiervoor moet u toestemming krijgen door een vergunning aan te vragen.

Wilt u een overledene laten cremeren binnen 1 jaar na begraven? Dit kan alleen met schriftelijke toestemming (verlof) van de officier van justitie van de gemeente waar de betrokkene begraven is.

Waarom een vergunning?

De burgemeester moet toestemming geven voor een vergunning, omdat er regels en voorschriften zijn voor het opgraven van een overledene. Denk hierbij aan geneeskundig toezicht, vervoer en naar welke bestemming het lichaam wordt gebracht.

Wetgeving

Aanvragen

Neem contact op met een begrafenisondernemer of richt uw schriftelijke verzoek aan de

Burgemeester van Velsen
Burgerzaken
Postbus 465
1970 AL IJmuiden

Kosten

Er zijn kosten (leges) verbonden aan herbegraven of cremeren. De hoogte van de kosten verschillen per casus.

De tarieven worden jaarlijks door de gemeenteraad vastgesteld.

Tarief 2024

De kosten voor het aanvragen van Verlof (toestemming) tot opgraven zijn € 16,35

Bijzonderheden

Wie kan dit regelen?

  • Iedereen, maar dit wordt in de regel door een begrafenisondernemer - namens de familie - ingediend bij een verzoek om crematie of begraven op een andere dan een gemeentelijke begraafplaats in Velsen
  • Na een verzoek door een nabestaande wordt dit door de gemeente gedaan, als de overledene in een algemeen graf ligt en naar een ander graf gaat op dezelfde of andere gemeentelijke begraafplaats in Velsen.

Contactgegevens

Gemeente Velsen Burgerzaken

Bezoekadres

Gemeentehuis Velsen
Dudokplein 1
1971 EN IJmuiden

Klant Contact Centrum
Burgerzaken werkt op afspraak van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.

Postadres:
Postbus 465,
1970 AL IJmuiden

Telefoon 0255 567200 of 14 0255 (zonder kengetal)

Website www.velsen.nlexterne-link-icoon
E-mailburgerzaken@velsen.nl