Onderhoudsrechten graf afkopen

De gemeente brengt het onderhoudsrecht graven in rekening via de gecombineerde aanslag gemeentelijke jaarheffingen. De opbrengst gaat naar de verzorging van begraafplaats en graven.

Beschrijving

De gemeente brengt het onderhoudsrecht graven in rekening via de gecombineerde aanslag gemeentelijke jaarheffingen. De opbrengst gaat naar de verzorging van begraafplaats en graven. Voor elk graf geldt een vast tarief per jaar.

U kunt de onderhoudsrechten afkopen door in één keer te betalen voor een langere periode. De afkooptermijn loopt gelijk met de uitgifteduur van het graf, dit is maximaal twintig jaar. Afkopen heeft enkele voordelen: ten eerste is er geen risico dat het graf terugvalt aan de gemeente wanneer u niet kunt voldoen aan de jaarlijkse onderhoudsrechten. Daarnaast krijgt u korting op het jaarbedrag.

Een verzoek om onderhoudsrechten af te kopen kunt u schriftelijk indienen bij Belastingen & Invordering.

De tarieven worden jaarlijks door de gemeenteraad vastgesteld.

Wet- en regelgeving

Aanvragen

U kunt een verzoek om onderhoudsrechten af te kopen schriftelijk indienen bij:

Gemeente Velsen
Belastingen & Invordering
Postbus 465
1970 AL IJmuiden

Voorwaarden

In het jaar na de afkoopovereenkomst gaat de afkooptermijn in.

Kosten

Zie Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2022 voor de afkoopbedragen.

Het formulier voor de afkoop is gratis verkrijgbaar. Neem hiervoor contact op met de behandelend ambtenaar van de afdeling Belastingen & Invordering. U krijgt het dan toegestuurd.

Contactgegevens

Postadres
Gemeente Velsen
Postbus 465
1970 AL IJmuiden

Bezoekadres
Klant Contact Centrum
Dudokplein 1
1971 EN IJmuiden
Openingstijden
Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur

Telefoon Klant Contact Centrum: 0255 567200 of 14 0255 (zonder kengetal)
Bereikbaar op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur
E-mailcontactformulier

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.