Begraafplaatsen

Beschrijving

De gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud van de gemeentelijke begraafplaatsen:

 • Duinhof, Slingerduinlaan 6, 1971 JT  te IJmuiden
 • De Westerbegraafplaats, Havenkade te IJmuiden, ingang Fultonstraat 6, 1973 AG te IJmuiden
 • De Biezen, Kwekerslaan 21, 2071 KA  te Santpoort-Noord

Op de gemeentelijke begraafplaatsen zorgt de gemeente voor:

 • Het algemeen onderhoud van de begraafplaats: de paden, groenvoorziening en facilitaire zaken.
 • Het onderhoud van het gedenkteken/monument: het schoonhouden en na verzakking opnieuw stellen van het gedenkteken/monument.

Iedere rechthebbende van een huurgraf en gebruiker van een algemeen graf is verplicht bij te dragen in de kosten van het onderhoud voor de totale periode van de graftermijn.

Als scheuren in het gedenkteken/monument worden ontdekt of een mankement aan de belettering dan informeren we de belanghebbenden.

Naast de mogelijkheid tot begraven kunnen er op de begraafplaatsen ook urnen worden geplaatst en is er een veld voor het verstrooien van as.

Tijden van begraven

 • Van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 14.00 uur kan een uitvaart plaatsvinden.
 • Op zaterdag van 9.00 uur tot 11.00 uur. Dan geldt een hoger tarief.
 • Op zondag wordt er niet begraven.

Adreswijziging

Het is belangrijk dat de rechthebbende van een huurgraf een adreswijziging doorgeeft aan de begraafplaatsadministratie. Op deze wijze stellen wij u op de hoogte van het verstrijken van de uitgiftetermijn van het huurgraf.

Stuur uw adreswijziging naar begraafplaatsadministratie@velsen.nl

Openingstijden van de begraafplaatsen

Wilt u een graf bezoeken dan kan dat van maandag t/m vrijdag van 10.00 uur tot 16.00 uur en op zaterdag, zon- en feestdagen van 11.00 tot 16.00 uur.

Zie voor meer informatie de brochure Begraven in Velsenexterne-link-icoon

Wetgeving

Voorwaarden

De gemeente onderhoudt de gemeentelijke begraafplaatsen.

Het verplichte onderhoud door de gemeente bestaat uit 2 delen:

 1. Het algemeen onderhoud van de begraafplaats: de paden, groenvoorziening en facilitaire zaken.
 2. Het onderhoud van het gedenkteken/monument: het schoonhouden en na verzakking opnieuw stellen van het gedenkteken/monument.

Iedere rechthebbende van een huurgraf en gebruiker van een algemeen graf is verplicht bij de dragen aan het onderhoud voor de totale periode van de graftermijn.

Als scheuren in het gedenkteken/monument worden ontdekt of een mankement aan de belettering informeren we de belanghebbenden .

Randvoorwaarden voor grafstenen

Grafstenen of grafmonumenten zijn vergunningsplichtig en moeten aan onderstaande voorwaarden voldoen. Met deze vergunningsvoorwaarden is vastgelegd waaraan de afmetingen van een grafmonument moeten voldoen.

Voor natuursteen gelden minimaal voorgeschreven diktematen. Uitgangspunt daarvoor is de sterkte van de steen. Dit omdat bij het afnemen en terugplaatsen van stenen er een minimale risico's moet zijn op breuk hiervan.

Algemene voorwaarden

Dit geldt voor alle graven met uitzondering van het "vrije keuzeveld" op begraafplaats Duinhof.

 1. Als minimale diktemaat geldt dat elke steen tenminste 6 cm dik moet zijn en dat alle stenen groter dan 150 x 80 cm een dikte moeten hebben van tenminste 8 cm.
 2. Stenen moeten in een betonfundering staan of op betonfundering liggen.
 3. Grind mag worden gebruikt, binnen een omranding en op een passende onderplaat van beton.
 4. Aan banden, grind of beplanting op de graven wordt door de gemeente geen onderhoud uitgevoerd. Bij slecht onderhoud worden deze door de gemeente verwijderd.

Algemene graven

De maten van een liggend steentje op een algemeen graf zijn maximaal 70 x 70 cm met een dikte van 8 cm. Bij het graf op 3 diep komt de steen te liggen op het hoofdeind, het graf op 2 diep heeft een steen in middelste vak en voor het graf op 1 diep begraven ligt de steen aan het voeteneind.

Huurgraven

 1. Een staande steen, maximaal 80 cm breed en 90 cm hoog.
 2. Aan een pad van 120 cm breed (gehele Westerbegraafplaats, de Biezen en een deel van Duinhof) mag een liggende steen of omranding maximaal 180 cm x 80 cm zijn.
 3. Aan een pad van 60 cm breed mag een liggende steen of omranding maximaal 150 cm x 80 cm zijn. De lengtebeperking geldt om met een graafmachine te kunnen passeren. Indien bij deze graven aan het voeteneind een los stuk van maximaal 30 cm wordt geplaatst is dit buiten de vergunning en zijn op deze losse bak geen rechten van toepassing. Hier mag ook geen fundering aanwezig zijn.
 4. Voor een staande steen op het 'vrije keuzeveld' (grafveld R) van Duinhof geldt maximaal 120 cm hoog en 90 cm breed.
 5. Voor een liggende steen of omranding op het 'vrije keuzeveld' (grafveld R) van Duinhof geldt maximaal 200 cm lang en maximaal 100 cm breed.

Vergunning aanvragen

Een vergunning voor een grafsteen of grafmonumentexterne-link-icoon kunt u digitaal aanvragen.

Aan het aanvragen van een vergunning voor een grafmonument zijn kosten verbonden. Hiervoor verwijzen wij u naar de tarieventabel (zie Kosten).

Kosten

Voor het onderhoud van de begraafplaats geldt voor een rechthebbende van een huurgraf en een gebruiker van een algemeen graf een verplichte bijdrage.

De hoogte van deze bijdrage is afhankelijk van de begraafplaats en de vraag of het om een huur- dan wel een algemeen graf gaat.

Het begraaftarief is het bedrag dat u moet betalen voor de diensten die de gemeente levert voor het maken van het graf, het verwerken van de administratie en het gebruik van de aula. Het gebruik van de aula is het eerste uur gratis, daarna worden er kosten in rekening gebracht.

De kosten van begraven op de begraafplaatsen in Velsen zijn weergegeven in onderstaande folder. Dit geldt voor begrafenissen op werkdagen van 9.30 tot 14.00 uur.

Belastingsamenwerking Gouwe Rijnland (BSGR) regelt de begraafrechtenexterne-link-icoon voor de gemeente Velsen

Op zaterdag geldt een toeslag. Op zondag wordt niet begraven.

Contactgegevens

Bezoekadressen:

 • Begraafplaatsadministratie: Gemeentehuis Velsen, Dudokplein 1, IJmuiden
 • Begraafplaats Duinhof: Slingerduinlaan 4, 1971 JP IJmuiden
 • Begraafplaats De Biezen: Kweekerslaan 21, 2071 KA Santpoort-Noord
 • De Westerbegraafplaats: Havenkade, Ingang Fultonstraat 6,1973 AG IJmuiden

Wilt u contact met de beheerder dan kunt u hiervoor een afspraak maken. Telefoon: 0255 567200. U kunt via dit nummer ook een afspraak maken met de beheerder voor een rondleiding over de begraafplaats.

Postadres

Algemeen postadres, voor de drie begraafplaatsen én de begraafplaatsadministratie:

Gemeente Velsen
t.a.v. Begraafplaatsadministratie
Postbus 465
1970 AL IJmuiden