Eigendomsrecht graven en grafrechten

Voor het algemene onderhoud van de begraafplaats brengt de gemeente grafrechten in rekening.

Beschrijving

Belanghebbenden van huurgraven van 1 januari 1998 of ouder - op een van de begraafplaatsen in Velsen -  ontvangen elk jaar een aanslag grafrechten voor het algemeen onderhoud van de begraafplaats.

De rechten van graven na 1 januari 1998 kunnen worden afgekocht voor een periode van minimaal 10 jaar.

De tarieven worden jaarlijks door de gemeenteraad vastgesteld.

Aanvragen

Voor het overschrijven van een graf op een nieuwe naam (andere rechthebbende) of het afstand doen van de grafrechten, kunt u een schriftelijk verzoek indienen.
Als u direct het huidige eigendomsbewijs insluit, zal het nieuwe eigendomsbewijs daarna naar de nieuwe rechthebbende worden gestuurd.

U kunt uw verzoek richten aan:

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Velsen
T.a.v. de Begraafplaatsadministratie
Postbus 465
1970 AL  IJmuiden

Voorwaarden

Het jaarlijks onderhoud kan in één keer worden afgekocht.

Tegen de aanslag grafrechten kunt u uitsluitend schriftelijk bezwaar maken binnen 6 weken na dagtekening van uw aanslag. Dit doet u bij BSGRexterne-link-icoon. De Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) verzorgt de invordering, kwijtschelding en bezwaarschriften van de gemeentelijke belastingen voor de gemeente Velsen.

In uw bezwaarschrift vermeldt u het aanslagnummer, naam, adres, de datum waarop u het bezwaarschrift opstelt en de reden van uw bezwaar. Vergeet niet uw bezwaarschrift te ondertekenen.

Wanneer krijg ik bericht?

De behandeling van een bezwaarschrift verschilt per casus.

Kosten

Tarieven 2024

Algemene kosten onderhoud begraafplaats€ 43,00
Kosten onderhoud gedenkteken€ 32,00
Kosten voor wijzigen van rechthebbende€ 81,00

De tarieven voor de grafrechten leest u in de verordening Lijkbezorgingsrechten 2024externe-link-icoon

Contactgegevens

Gemeente Velsen

Postadres

Gemeente Velsen
Postbus 465
1970 AL IJmuiden

Bezoekadres

Klant Contact Centrum
Dudokplein 1
1971 EN IJmuiden

Openingstijden

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.

Telefoon

Klant Contact Centrum: 0255 567200 of 14 0255 (zonder kengetal)
Bereikbaar op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur.

E-mail

info@velsen.nl