Meldpunt fraude

Beschrijving

Denkt u dat iemand bijstandsfraude pleegt en woont deze persoon in de gemeente Velsen? Dan kunt u dit bij ons melden. Ook organisaties kunnen bijstandsfraude melden. De gemeente onderzoekt bijstandsfraude. We willen voorkomen dat uitkeringen terecht komen bij mensen die er geen recht op hebben.

Bijstandsfraude melden

U geeft gegevens door zoals:

 • adressen
 • werktijden
 • gegevens over een auto
 • inkomsten
 • met wie woont persoon samen

Melden

Melden kan op 3 manieren:

 1. Via e-mail naar meldpuntfraude@velsen.nl.
  Vermeld hierbij:
  • de gegevens van de betrokkene, zoals naam en adres
  • soort fraude
 2. Telefonisch via 0255 567200 of 14 0255 (zonder kengetal)
 3. Per brief. Stuur deze naar
  Gemeente Velsen
  Postbus 465
  1971AD IJmuiden.

Voorbeelden van bijstandsfraude

Iemand met een bijstandsuitkering:

 • woont niet op het adres dat hij/zij heeft opgegeven
 • geeft niet door dat hij/zij is gaan samenwonen
 • geeft niet door dat hij/zij werkt
 • geeft onjuiste gegevens door
 • geeft niet door een erfenis te hebben ontvangen.

Anoniem of niet anoniem melden

U kunt bijstandsfraude anoniem melden. Dan is het belangrijk dat u alles doorgeeft wat u weet. Wij kunnen geen contact met u opnemen voor meer informatie. Wij gaan vertrouwelijk om met uw informatie, maar moeten degene over wie u een melding hebt gedaan vertellen dat er een anonieme tip is binnengekomen. Wij mogen niet zonder het doorgeven van de reden een onderzoek starten.