Woning splitsen

Beschrijving

Wilt u uw bestaande woning of appartement splitsen in meerdere zelfstandige woningen of appartementen? Dan heeft u op basis van het Omgevingsplan een omgevingsvergunning nodig.

Verder zijn er gevolgen voor de huisnummering. Voor de bouwwerkzaamheden heeft u ook een omgevingsvergunning nodig.

Aanvragen

Stap 1  Aanvraag

Het aanvragen van een omgevingsvergunning kan op 2 manieren:

  1. Digitaal via het Omgevingsloketexterne-link-icoon. Inwoners loggen in met DigiDexterne-link-icoon, bedrijven loggen in met e-herkenning.
  2. Op papier. De gemeente biedt u de mogelijkheid om een papieren formulier in te vullen. Stuur de aanvraag in tweevoud naar:

Gemeente Velsen – Vergunningen
Postbus 465
1970 AL IJmuiden

Heeft u vragen? Bel dan Vergunningen: 0255 567200 of 14 0255 (zonder kengetal).

Stap 2 Controle

Wij controleren of de aanvraag compleet is. Als er stukken ontbreken, nemen we contact met u op. Wij geven aan binnen welke termijn u de ontbrekende stukken alsnog kunt aanleveren. Zolang deze stukken niet zijn aangeleverd, ligt de proceduretermijn stil.

Voorwaarden

  • Het gebruiksoppervlak van de woningen is gemiddeld tenminste 60 m2 groot.
  • Er wordt voldaan aan het Parkeernormenbeleid.
  • Er vindt geen onevenredige aantasting plaats van:
    • het woon- en leefmilieu
    • de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

Een woningsplitsing toetsen de vakspecialisten van team Vergunningen aan het bestemmingsplan.

Kosten

Het aanvragen van een omgevingsvergunning brengt kosten met zich mee. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van de onderdelen van de aanvraag.

Bijzonderheden

Contactgegevens

Gemeente Velsen Vergunningen

Postbus 465
1970 AL IJmuiden

Openingstijden

Maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 16.00 uur en donderdag van 8.00 tot 20.00 uur.

Voor technische en vakinhoudelijke vragen aan een vakspecialist moet een afspraak gemaakt worden. Neemt u hiervoor contact op met de gemeente via telefoonnummer: 14 0255 (zonder kengetal) of 0255 567200.