Woning splitsen

Beschrijving

Wilt u uw bestaande woning of appartement splitsen in meerdere zelfstandige woningen of appartementen? Dan heeft u op basis van het bestemmingsplan een omgevingsvergunning nodig.

Verder zijn er gevolgen voor de huisnummering. Voor de bouwwerkzaamheden heeft u ook een omgevingsvergunning nodig.

Aanvragen

Stap 1  Wel of geen vergunning nodig?


Doe de vergunningscheck. Zo weet u of u een vergunning nodig heeft of niets hoeft te doen.
U kunt voor de verschillende activiteiten in één keer een omgevingsvergunning aanvragen, maar dat hoeft niet. Als u voor de verschillende activiteiten de vergunning apart aanvraagt, doorloopt u verschillende procedures. Belanghebbenden kunnen bij elke procedure bezwaar of beroep maken. Dat kan meer geld en tijd kosten.
 

Stap 2   Aanvraag


Een aanvraag doen voor een omgevingsvergunning kan op 2 manieren:
1. Digitaal via het Omgevingsloket.nl.  Inwoners loggen in met DigiD, bedrijven loggen in met e-herkenning.
2. Op papier (kosten € 267,80, tarief 2023)
Het omgevingsloket biedt u de mogelijkheid om een papieren formulier in te vullen. Stuur de aanvraag in tweevoud naar
Gemeente Velsen
Vergunningen
Postbus 465
1970 AL IJmuiden

Heeft u vragen? Bel dan Vergunningen: 0255 567200 of 14 0255 (zonder kengetal).
 

Stap 3  Controle


Wij controleren of de aanvraag compleet is. Als er stukken ontbreken, nemen we contact met u op. Wij geven aan binnen welke termijn u de ontbrekende stukken alsnog kunt aanleveren. Zolang deze stukken niet zijn aangeleverd, ligt de proceduretermijn stil.

Voorwaarden

  • Het gebruiksoppervlak van de woningen is gemiddeld tenminste 60 m2 groot.
  • Er wordt voldaan aan het Parkeernormenbeleid.
  • Er vindt geen onevenredige aantasting plaats van:
    • het woon- en leefmilieu
    • de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

Een woningsplitsing toetsen de vakspecialisten van team Vergunningen aan het bestemmingsplan.

Kosten

Het aanvragen van een omgevingsvergunning brengt kosten met zich mee. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van de onderdelen van de aanvraag.

Bijzonderheden

Contactgegevens

Gemeente Velsen / Vergunningen
Vergunningen
Postbus 465
1970 AL IJmuiden

Maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 16.00 uur en donderdag van 8.00 tot 20.00 uur.
Voor technische en vakinhoudelijke vragen aan een vakspecialist maakt u een afspraak. Telefoonnummer: 14 0255 (zonder kengetal) of 0255 567200.

 

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.