Huisnummer toekennen

Beschrijving

Hebt u in het verleden een vergunning gekregen voor bouw, verbouw of woningsplitsing? Maar is er nog geen (nieuw) huisnummer toegekend? Dan kunt u dit alsnog aanvragen.

Elk verblijfsobject moet een duidelijk adres hebben. Een adres bestaat uit een straatnaam, huisnummer, postcode en woonplaats. Een verblijfsobject is bijvoorbeeld een woning, kantoor of bedrijf.

Aanvragen

Hebt u in het verleden wel een vergunning ontvangen, maar is er nog geen huisnummer uitgegeven? Dan kunt u alsnog een huisnummer aanvragen.

Meesturen met uw aanvraag:

  • Een situatietekening van de bestaande en nieuwe situatie

U stuurt uw verzoek naar:

Gemeente Velsen
BAG-beheerder / Informatie
Postbus 465
1970 AL IJmuiden

Hebt u vragen over huisnummering? Dan kunt u contact opnemen met bag@velsen.nl.

Bijzonderheden

Contactgegevens

Gemeente Velsen / Burgerzaken

Bezoekadres
:
Gemeentehuis Velsen
Dudokplein 1
IJmuiden

Klant Contact Centrum
Burgerzaken werkt op afspraak van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 16.00 uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.

Postadres
Postbus 465,
1970 AL IJmuiden
Telefoon 0255 567200 of 14 0255 (zonder kengetal)

Website www.velsen.nlexterne-link-icoon
E-mailinfo@velsen.nlt.a.v. Burgerzaken