Gratis 10-badenkaart voor het zwembad

Gemeente Velsen stimuleert kinderen om te gaan zwemmen. Zwemmen is namelijk goed voor de gezondheid en het contact met vriendjes of klasgenoten. Gemeente Velsen maakt zwemmen ook mogelijk voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen.

Vergoeding

Aan gezinnen met kinderen tussen 10 en 17 jaar bieden we een 10-badenkaart voor het zwembad  
De Heerenduinen. Als u de 10-badenkaart heeft aangevraagd en u aan de voorwaarden voldoet krijgt u een brief thuis.

Met deze brief kunt u of uw kind een polsbandje afhalen bij de kassa van het zwembad. Het polsbandje geeft recht op 10 keer per jaar gratis zwemmen. Meer informatie krijgt u bij het zwembad.

Let op

Heeft uw kind geen zwemdiploma? Dan wordt uw kind alleen onder begeleiding van een volwassene toegelaten tot het zwembad. De huisregels van het zwembad zijn  te vinden op www.zwembadvelsen.nl/huisregels.

Aanvragen

Krijgt u van ons een uitkering? Dan hoeft u de kaart niet aan te vragen. U krijgt automatisch persoonlijk bericht.

Krijgt u geen uitkering van ons? Dan kunt u op de volgende manieren de 10-badenkaart aanvragen

  • Download het aanvraagformulier gratis 10-badenkaart 2023, print het uit, lees de toelichting, vul het in, onderteken en stuur het formulier naar de gemeente.
  • Telefonisch: vraag het formulier aan via 0255 567200.
  • Ophalen: haal het formulier op aan de balie van het gemeentehuis.

Hulp bij het aanvragen

De Formulierenbrigade helpt inwoners van Velsen bij het invullen van formulieren. Ook bekijkt de Formulierenbrigade Velsen of u recht heeft op bepaalde voorzieningen en helpt u bij het aanvragen daarvan. De dienstverlening is vertrouwelijk en gratis. 

Voor een afspraak belt u 088 88 76 970. Geef altijd aan waar de afspraak over gaat, zodat u weet welke stukken u mee moet nemen naar de afspraak. Zij kunnen ook een lijst naar u opsturen. 

Voor hulp bij het invullen kunt u ook terecht bij het Buurt Advies Administratie Kafé (BAAK). 

Inloopspreekuur De BAAK
Dag tijd adres
Maandag 10.00 tot 13.00 uur Huis van de Wijk de Stek, Heirweg 2 in Velsen-Noord. 
Dinsdag 10.00 tot 13.00 uur Het Polderhuis, Vestingplein 60, Velserbroek
Donderdag 10.00 tot 13.00 uur Bibliotheek, Dudokplein 16, IJmuiden 

U ontvangt bericht

Binnen 8 weken ontvangt u een bericht over uw aanvraag. 

Voorwaarden

  • U bent 18 jaar of ouder. 
  • U woont in de gemeente Velsen. 
  • U heeft een laag inkomen. 
  • Uw kind is tussen 10 en 17 jaar.

Dit mag u verdienen

In dit overzicht staan de meest voorkomende inkomensgrenzen. Afhankelijk van uw woonsituatie kan dit hoger of lager uitvallen. 

De bedragen zijn netto, inclusief vakantietoeslag. Uw inkomen mag niet hoger zijn dan de onderstaande bedragen. 

Maximale inkomensgrens 110% van de bijstandsnorm
21 jaar tot AOW-leeftijd  Netto maandinkomen Netto maandinkomen met vakantiegeld
Alleenstaande (ouder)  € 1.271,37  € 1.338,28 
Echtpaar of samenwonend  € 1.816,23  € 1.911,82 

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.