In het verwerkingsregister staan alle producten en diensten beschreven waarbij wij persoonsgegevens verzamelen en gebruiken.

Het register wordt regelmatig aangepast. Bijvoorbeeld wanneer een werkproces verandert of bij de start van een nieuw werkproces.

In het register gebruiken we de volgende afkortingen:

Afkortingen register
Afkorting Betekenis
NAW naam, adres en woonplaats
BSN burgerservicenummer
WOZ waardering onroerende zaken
BRP basisregistratie persoonsgegevens

PDFVerwerkingsregister Gemeente Velsen 16-01-2019.pdf