verwerkingsregister

Verwerkingsregister

In het verwerkingsregister staan alle producten en diensten beschreven waarbij wij persoonsgegevens verzamelen en gebruiken.

Het register wordt regelmatig aangepast. Bijvoorbeeld wanneer een werkproces verandert of bij de start van een nieuw werkproces.

In het register gebruiken we de volgende afkortingen:

Afkortingen register

Afkorting Betekenis
NAW Naam, adres en woonplaats
BSN Burgerservicenummer
WOZ Waardering onroerende zaken
BRP Basisregistratie persoonsgegevens

 

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.