Functionaris gegevensbescherming

Binnen de gemeente Velsen is een functionaris aangesteld die zich speciaal richt op de bescherming van persoonsgegevens. Iedereen in de gemeente Velsen van wie persoonsgegevens worden verwerkt, kan bij de functionaris gegevensbescherming (FG) terecht voor informatie over de verwerking van gegevens. De FG waakt over het juist en veilig gebruik van deze gegevens bij alle relevante verwerkingen en wordt daarbij geholpen door de wet (Algemene verordening gegevensbescherming).

Wat doet de functionaris gegevensbescherming?

De functionaris gegevensbescherming van de gemeente Velsen heeft de volgende wettelijke taken:

  • Informeert en adviseert de medewerkers en bestuurders van de gemeente over eisen en verplichtingen van de privacywetgeving.
  • Controleert of de gemeente zich houdt aan de privacywetgeving en haar eigen privacybeleid. Hierbij hoort ook het vergroten van de bewustwording over privacy.
  • Geeft advies over een ‘gegevensbeschermingseffectbeoordeling’ (ook wel een Privacy Impact Assessment of een Data Protection Impact Assessment).
  • Werkt samen met de Autoriteit Persoonsgegevens.
  • Houdt rekening met de risico’s die horen bij het uitwisselen van persoonsgegevens.
  • Treedt op  als contactpunt voor de toezichthoudende autoriteit.

Waarvoor kunt u contact opnemen?

Als u vragen heef over de bescherming van persoonsgegevens door de gemeente en u heeft het antwoord niet op deze website kunnen vinden, neem dan contact op  met de privacy officer: privacy@velsen.nl.

Als uw vraag of klacht niet (voldoende) beantwoord is, dan kunt u contact opnemen met de FG via fg@velsen.nl.

Wilt u uw persoonsgegevens inzien?

Lees meer informatie over inzage persoonsgegevens bij Privacyrechten

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.