Meeuwen in vlucht met de haven van IJmuiden op de achtergrond

Velsen in beleid

Hier hebben we al het beleid van de gemeente Velsen voor u in beeld gebracht. We vinden het heel belangrijk dat we open en toegankelijk besturen. En dat we constant in contact zijn met onze inwoners, ondernemers en partners. Door het beleid duidelijk en overzichtelijk voor u in beeld te brengen willen we u inzicht geven in ons beleid.

De gemeenteraad is als volksvertegenwoordiging het hoogste orgaan in de gemeente en bepaalt in grote lijnen het beleid dat gevoerd gaat worden. Hierin wordt de gemeenteraad ondersteund door de raadsgriffie.

Het college van burgemeester en wethouders is het dagelijks bestuur van de gemeente. Zij voeren het beleid uit en doen voorstellen aan de gemeenteraad voor nieuw beleid.

Visie

De visie van de gemeenteraad is vastgelegd in de Visie op Velsen 2050 Duurzaam Verbonden. De visie is opgesteld in 2021 en bouwt voort op de Visie op Velsen 2025 Kennisrijk Werken in Velsen.

De visie is ontwikkeld in samenspel met inwoners, bedrijven en partners. De focus ligt op kennisrijke industrie: doorontwikkelde bestaande industrieën en initiatieven (kennisintensief worden van haven en staal, offshore-industrie), ontwikkeling van kenniscentra op deze terreinen en ontwikkeling van nieuwe werkgelegenheid op het gebied van duurzame energie (waterstofenergie).

Of lees de toegankelijke versie online: Visie op Velsen 2050: Duurzaam verbonden

Missie

De missie van de gemeenteraad ligt vast in het Raadsakkoord gemeente Velsen. Samenspel staat voor de raad voorop:

‘De gemeenteraad van Velsen stelt de inwoners van de gemeente centraal. We staan voor een laagdrempelige en toegankelijke overheid die dicht bij de samenleving staat en voelt wat er speelt. Gelijkwaardigheid, duidelijkheid en respect zijn hierbij belangrijke uitgangspunten. We luisteren goed naar signalen uit de samenleving en willen verbinding tot stand brengen. Wij stellen ons hierbij flexibel op en werken samen in een sfeer van veiligheid en vertrouwen.’

In het raadsakkoord staan 10 maatschappelijke opgaven benoemd:

 • Wonen en de woningbouwopgave
 • Leefbaarheid en veiligheid
 • Klimaat en milieu
 • Mobiliteit en bereikbaarheid
 • Ondernemend en duurzaam
 • Arbeidsmarkt, werk en inkomen
 • Vitaal en sociaal
 • Onderwijsklimaat
 • Kunst, cultuur, recreatie en toerisme
 • Regionale samenwerking.

De gemeenteraad wil deze opgaven met het college en de betrokkenen van een antwoord voorzien. De gemeenteraad bepaalt in dit Samenspel het wat, het college het hoe.

Missie college

Het college van burgemeester en wethouder voert de plannen van de gemeenteraad uit en neemt de besluiten die daarbij nodig zijn. Zij krijgen daarbij ondersteuning van de gemeentesecretaris en de ambtenaren van alle (staf)afdelingen van de gemeente Velsen.

Het college heeft in het Collegeprogramma 'Velsen komt naar je toe 2018 – 2022' vastgelegd op welke wijze zij invulling wil geven aan de opgaven van het raadsakkoord. De ambitie is verdeeld over 5 verschillende thema’s:

 1. Vergroten van de kwaliteit van de publieke dienstverlening.
 2. Vernieuwen van werkwijze van de gemeente.
 3. Naar een duurzaam Velsen.
 4. Versterken ondernemersklimaat, leefomgeving en leefbaarheid.
 5. Zorgen dat iedereen meedoet.

Hoe organiseren we dat?

Aan de hand van deze 5 thema’s geeft de organisatie verder invulling aan het beleid en de uitvoering daarvan. Voor meer informatie klikt u op een van de onderstaande tegels.

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.