Velsen aardgasvrij

Nederland wil in 2050 aardgasvrij zijn. Dit betekent dat we op een andere manier gaan koken en op een andere manier onze huizen gaan verwarmen. Het betekent ook dat alle woningen in Velsen van het aardgas af moeten. Wat betekent dit voor u als inwoner?

In 2021 heeft de gemeenteraad de Transitievisie warmte (TVW) voor Velsen vastgesteld. Hierin staan opties beschreven op welke manier wijken in Velsen aardgasvrij kunnen worden. Het plan geeft richting en kan ons helpen inschatten welke maatregelen waar nodig zijn. Inwoners en andere belanghebbenden hebben meegedacht over het plan.

De komende jaren gaan we aan de slag met een aanpak per wijk. Dit betekent niet dat u niet zelf al aan de slag kunt. Hoe eerder u gasvrij wordt, hoe beter. Dit is namelijk beter voor het milieu, maar ook beter voor uw energierekening. Maatregelen zoals isoleren (de eerste stap naar een gasvrije woning), kunt u nu heel snel weer terug verdienen. Lees daarover meer op Milieu Centraalexterne-link-icoon. U kunt ook gratis een energiecoachexterne-link-icoon van Energiek Velsen langs laten komen. Zij kunnen u helpen aan een advies voor specifiek uw huis. En er zijn aantrekkelijke subsidiesexterne-link-icoon beschikbaar. 

Velsen aardgasvrij: hoe gaan we dat doen?

Om deze video te bekijken gaat u akkoord gaan met de voorwaarden en privacybeleid van Youtube.

Uitleg over transitie warmte: wat is het?

Welke manier van verwarmen is het meest geschikt voor uw wijk?

Er zijn een aantal alternatieven voor aardgas, namelijk: all electric met elektriciteit verwarmen, met een warmtenet verwarmen (collectief) of met duurzaam gas verwarmen. In de Transitievisie Warmte is gekeken naar wat op dat moment het meest betaalbare alternatief was.

In de Transitievisie Warmte zijn analyses gemaakt van alle wijken in Velsen. Hieruit blijkt dat voor oudere woningen (die niet goed geïsoleerd zijn) een collectieve warmtevoorziening (warmtenet) vaak het beste alternatief is, zoals in een paar wijken in IJmuiden en Velsen-Noord. Ook blijkt dat in sommige wijken elektrisch verwarmen de meest passende oplossing. Dit zijn doorgaans wat nieuwere wijken waar woningen al goed geïsoleerd zijn, zoals in Velserbroek.

Voor andere wijken en buurten is er nog geen duidelijk voorkeursalternatief, omdat de kosten van elektrisch verwarmen en aansluiten op een warmtenet dichtbij elkaar liggen. Dit is bijvoorbeeld het geval in een aantal wijken in IJmuiden-west, in de haven. Op onderstaande kaart kunt u zien wat op dit moment het beste alternatief lijkt voor uw wijk. De kaart te klein? Er is ook een grote versieexterne-link-icoon.

Alternatievenkaart

Wat gaat er nu gebeuren?

Nu de Transitievisie Warmte door de raad is vastgesteld, gaan we per wijk met inwoners, samenwerkingspartners en andere belanghebbenden in gesprek. Dit is nodig om met elkaar een zo goed mogelijk uitvoeringsplan te maken dat past bij de wijk. De Transitievisie Warmte wordt vervolgens elke vijf jaar herzien.

Beginnen met isolatie en warmtenetten

Voordat huizen van het aardgas afkunnen, is het belangrijk dat inwoners aan de slag gaan met energie besparen, door middel van kleine maatregelen of door isolatie. Ga dus zelf al aan de slag met stappen richting een gasvrije woning. Doe dit bijvoorbeeld op logische momenten: als u gaat verbouwen, of als uw gasfornuis stukgaat. Daarmee bereiden we de woningen alvast voor op een aardgasvrije toekomst. Ook kunt u uw eigen energie opwekken met zonnepanelen. Met campagnes zoals ‘Zet ook de knop om’externe-link-icoon en ‘Zet m op 60’externe-link-icoon proberen we inwoners hiervan bewust te maken. Daarnaast gaan Klimaatroute en Energiek Velsen bij inwoners langs de deuren.

Er zijn 2 buurten waar we als gemeente nu al verder kunnen denken dan alleen isoleren. Zee- en Duinwijk is namelijk een kansgebied voor een collectief warmtenetexterne-link-icoon. De komende jaren onderzoeken we of we deze buurten voor 2030 kunnen aansluiten op een warmtenet. Het gaat hierbij om woningen van woningbouwverenigingen en maatschappelijk vastgoed. Maar ook particuliere huiseigenaren kunnen zich laten aansluiten op het warmtenet. Met de inwoners van de woonboten in Zijkanaal B starten we in 2023 een project om op zoek te gaan naar alternatieven voor het verwarmen van aardgas. 

Daarnaast zijn er ook al heel wat buurtinitiatieven gestart in Velsen. Een groep inwoners in IJmuiden en Velserbroek denkt samen met de gemeente na over hoe zij hun buurt aardgasvrij kunnen maken, eventueel met een collectieve oplossing (zoals met aardwarmte). Als u ook met uw buurt aan de slag wilt, laat het ons dan weten via duurzaam@velsen.nl. 

Stappenplan naar een aardgasvrije woning

Wilt u hulp om tot een aardgasvrije woning te komen? Duurzaam bouwloketexterne-link-icoon en Milieu Centraal externe-link-icoonbieden een stappenplan aan dat u hierbij kan helpen.

Vragen of meer weten?

Meer informatie en het hele rapportexterne-link-icoon vind je op de website van ODIJmond. 

Heeft u naar aanleiding van deze informatie vragen? Dan kunt u deze altijd stellen via Whatsapp, onze sociale mediakanalen of via een e-mail naar duurzaam@velsen.nl.