Grootschalig opwekken van duurzame energie

We gaan duurzamer wonen, werken en leven. De Nederlandse regering heeft afgesproken dat alle energie in Nederland in 2050 duurzaam is. Ons elektriciteitsverbruik neemt de komende jaren enorm toe omdat we elektrisch gaan koken, rijden en in sommige gevallen ook elektrisch gaan verwarmen. Er moet dus veel meer energie duurzaam worden opgewekt.

In heel Nederland wordt hierover nagedacht. Dit proces heet de Regionale Energie Strategie (RES). Ook in de regio IJmond & Zuid-Kennemerland zijn scenario’s gemaakt. Samen met maatschappelijke organisaties, georganiseerde inwoners, belanghebbenden en gemeentes is gekeken welke gebieden in deze regio kans bieden voor grootschalige energieopwekking uit vooral zon en wind. 

Concept-RES

Na gesprekken met inwoners, organisaties en experts is er een eerste plan af waarin staat waar en hoe in onze regio energie kan worden opgewekt met windturbines en zonnepanelen. Dit noemen we de concept-RES. Met dit plan verwacht onze regio dat we de komende tien jaar bijna vier keer zoveel wind- en zonne-energie kunnen opwekken: van 0,7 TWh nu, naar 2,7 TWh in 2030.

Velsen ziet vooral kansen voor meer zonnepanelen op grote daken en op grote parkeerplaatsen. Ook zijn windturbines in combinatie met zonnepanelen langs wegen zoals de A9 en windturbines op het Tata-terrein een optie. Natuurgebieden en gebieden zoals de binnenduinrand wil het college zoveel mogelijk ontzien. Wel zou de gemeente graag onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor duurzame energie in het Spaarnwoude Park.

Het concept voor de eerste versie van Regionale Energiestrategie (RES) voor Noord-Holland Zuid is klaar. In deze concept-RES is een overzicht gemaakt van zoekgebieden in verschillende deelregio’s waaronder ook IJmond/Zuid-Kennemerland. Later wordt nader onderzoek gedaan naar wat de mogelijkheden van wind- en zonne-energie in deze zoekgebieden zijn. In bijgaande link kunt u een filmpje bekijken waarin de zoekgebieden en de mogelijkheden voor duurzame energie worden toegelicht.

Lees meer informatie over de RES

Hoe gaat het proces verder?

Of de inspanning van alle RES-regio’s voldoende is om de ambities vanuit het Nationale Klimaatakkoord te realiseren, wordt eind 2020 duidelijk. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) gaat dat uitrekenen. Het college van burgemeester en wethouders van Velsen heeft de concept-RES aan de gemeenteraad gestuurd. Deze kan nog eventuele wensen en bedenkingen aangeven. Ook inwoners die op 28 januari aanwezig waren bij een lokaal atelier in Velsen hebben de mogelijkheid om te reageren op hun inbreng van deze avond.

De definitieve RES NHZ 1.0 wordt in het voorjaar van 2021 aan alle gemeenteraden ter besluitvorming voorgelegd. Elke twee jaar wordt de RES geactualiseerd.

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.