Urgentiebewijs woningzoekenden

Beschrijving

Moet u vanwege uw lichamelijke of psychische gezondheid verhuizen? Dan kunt u de gemeente vragen om een bewijs om voorrang te krijgen op een sociale huurwoning in Velsen. U krijgt het urgentiebewijs alleen in zeer uitzonderlijke situaties. Er gelden een aantal voorwaarden voor het verkrijgen van deze urgentie.

Voorwaarden

Een urgentiebewijs is alleen bedoeld om een ernstige noodsituatie op te lossen door middel van een andere woning.

 • U woont onprettig of gevaarlijk door uw gezondheid of de gezondheid van uw huisgenoot. En deze situatie mag daarom niet langer duren dan drie maanden. Bijvoorbeeld: u of uw huisgenoot zit in een rolstoel en er kunnen geen aanpassingen worden gemaakt. Of u of uw huisgenoot heeft psychische problemen en u bent toe aan een seniorenwoning.
 • U moet minimaal 2 jaar bij de gemeente in de Basis Registratie Personen ingeschreven staan.
 • U moet ingeschreven staan bij www.mijnwoonservice.nlexterne-link-icoon en op alle geschikte woningen gereageerd hebben.
 • Een urgentiebewijs geldt niet voor eengezinswoningen of 5 kamerwoningen.

U krijgt geen urgentiebewijs

U krijgt géén urgentiebewijs voor een andere woning bij:

 • Echtscheiding of verbreken van uw relatie.
 • Een slechte ouder - kind relatie.
 • (Gedwongen) verkoop van de woning. 
 • Problemen met betalen van uw huur (bijvoorbeeld. te hoge huur).
 • Een woning met achterstallig onderhoud, vocht, tocht of ongedierte.
 • Geen goede werk- of studeerkamer.
 • Ruzie met de buren of overlast.
 • Heimwee naar de 'oude buurt'. 
 • U heeft de huur opgezegd en heeft nog geen andere woning.
 • U bent getrouwd of wilt gaan trouwen en u heeft nog geen eigen woning.
 • U heeft een kind gekregen en u woont te klein.
 • U heeft een kind gekregen en u woont bij iemand anders in.
 • Uw werk in het buitenland stopt of u komt terug na wonen in het buitenland.
 • U wilt dichter bij de kinderen wonen.
 • De afstand naar winkels/ openbaar vervoer/ school en dergelijke is te groot.
 • U woont bij iemand anders en hebt daar problemen of ruzie.
 • U bent gescheiden en heeft een omgangsregeling. Uw woning heeft onvoldoende ruimte om uw kinderen te ontvangen.
 • Uw huis is te groot of te klein. 
 • Uw ouders gaan verhuizen.
 • U kunt het huishouden niet of moeilijk zelf doen.
 • U kunt het onderhoud aan de woning of de tuin niet of moeilijk zelf doen.
 • U wenst een zorgwoning.

Wijzigingen per 1 januari 2024

Verhuizen als gevolg van lichamelijke klachten

Moet u verhuizen omdat u lichamelijke klachten heeft? Ervaart u hierdoor problemen met uw woning? Doet u dan eerst een melding bij de Wmo.

Na uw Wmo-melding wordt er onderzoek gedaan naar uw woonsituatie. Kan uw woonsituatie kan niet worden opgelost? Dan is verhuizen noodzakelijk. U kunt dan een verhuisadvies van de Wmo krijgen. U komt met voorrang in aanmerking voor een passende woning.

Overige urgenties

Per 1 januari 2024 pakt Het Vierde Huis en Woonservice woonurgentie dienstverlening op. Het Vierde Huis voert de kans- en adviesgesprekken. Door dit gesprek te voeren krijgt u een goed beeld welke informatie u moet verzamelen om woonurgentie aan te vragen. Ook kunnen zij een betere inschatting maken van de kansen om urgentie te krijgen. 

Nadat de aanvraag is ingediend volgt er een urgentiegesprek met Het Vierde Huis. Dit is ter voorbereiding van de behandeling van uw aanvraag door Woonservice. 

Aanvragen

Een kans- en adviesgesprek plant u in via Het Vierde Huis via ijmond.urgentiewijzer.nlexterne-link-icoon

Gemeente Velsen heeft met Het Vierde Huis en Woonservice goede afspraken gemaakt over de samenwerking en gegevensverwerking.

Mochten er vragen zijn, neem contact op met Team Wonen via 14 255. U kunt ook bij hen terecht met vragen over de procedure. Meer weten over hoe we met uw gegevens omgaan, kijk dan op Privacy