Adresgegevens in de Basisregistratie Personen

Het is belangrijk dat alle inwoners ingeschreven staan op het juiste adres. Alle overheidsdiensten gebruiken daarvoor de Basisregistratie Personen (BRP), die de gemeente onderhoudt. Medewerkers van de gemeente bezoeken vanaf heden adressen waarover twijfels zijn over de bewoning.

Uw adres speelt een belangrijke rol voor veel instanties:

  • Zorg
  • Onderwijs
  • Politie
  • Brandweer
  • Sociale dienst
  • Belastingen

Als een overheidsinstantie twijfelt over de gegevens over bewoning van een adres, geeft men dit door aan de gemeente. Als er inderdaad onduidelijkheid is, onderzoekt de gemeente dit. Met een verkeerd woonadres in de BRP is fraude mogelijk met bijvoorbeeld toeslagen of uitkeringen. Ook om mensen te bereiken die zorg (schuld)hulp nodig hebben, is een juist adres belangrijk.

Bezoek

Het kan dus gebeuren dat toezichthouders van de gemeente bij u aan de deur komen. Vraag dan altijd aan de toezichthouder om zich te legitimeren. Als een toezichthouder van de gemeente uw huis bezoekt, betekent dit niet dat de gemeente fraude vermoedt. Vaak gaat het om onvolledige gegevens bij een overheidsinstantie of bijvoorbeeld een vergeten verhuismelding.

Controleer het zelf

U bent zelf verantwoordelijk voor een juiste registratie in de BRP. Als u verhuist moet u dit melden aan de gemeente. U kunt zelf nakijken of u goed staat geregistreerd. Dat doet u door in te loggen op MijnOverheid.nlexterne-link-icoon. U heeft hiervoor uw DigiD nodig. Klopt er iets niet? Geeft dit dan door aan uw gemeente via een BRP-correctieverzoek. Bent u slachtoffer van adresmisbruik? Vraag dan om een adresonderzoek!

Contact en informatie

Vragen over het adresonderzoek of  huisbezoek? Neem dan contact op met de werkeenheid burgerzaken via telefoonnummer 0255 567200 of 14 0255 (zonder kengetal ervoor).