Kamerverhuur of hospitaverhuur

Beschrijving

Meestal woont er 1 huishouden in een woning. Bijvoorbeeld u met uw gezin. Als er meer huishoudens in een woning wonen, worden er regels gesteld. Het kan dan zijn dat er dan een vergunning nodig is.

Hospitaverhuur

U woont zelf in uw woning, maar hebt 1 of 2 kamers over. Deze wilt u graag verhuren, bijvoorbeeld aan studenten. Dit heet hospitaverhuur. Voldoet u aan de voorwaarden, dan hoeft u hiervoor geen vergunning aan te vragen.

Onder de Pannen in Velsen

Onder de Pannen biedt de mogelijkheid een kamer te verhuren aan een Velsenaar die zijn/haar woning kwijt is geraakt. Bijvoorbeeld  door een echtscheiding of een faillissement.

Iedere Velsenaar met een woning kan zich bij de Regenboog Groepexterne-link-icoon aanmelden als verhuurder. Ook Velsenaren met een sociale huurwoning. Velsenaren die een uitkering of toeslagen ontvangen, worden niet gekort. Deelname brengt voordelen met zich mee: de verhuurder verdient wat bij en de huurder kan in alle rust een nieuwe woning zoeken.

Kamerverhuur

U woont zelf niet in uw woning en wilt kamers verhuren. Voor kamerverhuur moet u een omgevingsvergunning aanvragen om af te wijken van het bestemmingsplan. Gaat u (intern) verbouwen om kamerverhuur mogelijk te maken, geeft u dit dan aan bij uw vergunningaanvraag. Het zou kunnen dat u hiervoor ook een vergunning nodig hebt.

Overig

Valt uw situatie niet onder hospitaverhuur of kamerverhuur, maar wonen er wel meerdere huishoudens in de woning? In dat geval gelden dezelfde regels als voor kamerverhuur.

Aanvragen

Een omgevingsvergunning vraagt u aan via het product Omgevingsvergunning.

In de vergunning worden voorwaarden meegegeven over wat goed verhuurderschap is:

 • U stelt huis- en leefregels op voor uw huurders.
 • In de woonruimte geeft u de alarmnummers op een duidelijk zichtbare plaats aan.
 • U bent als verhuurder het eerste aanspreekpunt en wijst ook één van de huurders aan als aanspreekpunt ter plaatse voor omwonenden.
 • U kunt op verzoek een actueel overzicht van de bewoners van het pand tonen.
 • U werkt bij overlast mee aan de aanpak die de gemeente hanteert en aan buurtbemiddeling.

Check het spreidingscriterium

Wilt u eerst weten of uw initiatief voldoet aan het spreidingscriterium? Lees de tekst onder Spreiding onder Voorwaarden of stuur een e-mail naar wonen@velsen.nl.

Voorwaarden

Voorwaarden hospitaverhuur

 • Bij een koopwoning heeft u toestemming nodig van de hypotheekverstrekker.
 • Het gaat om maximaal 2 kamers.
 • Het gaat om maximaal 1 persoon per kamer.
 • U woont zelf ook in de woning en staat ook op dat adres ingeschreven.
 • U heeft exclusief toegang tot minimaal 50% van de woning (gebruiksoppervlak). Deze ruimte(n) deelt u niet met uw huurders.

Voldoet u niet aan de voorwaarden, bijvoorbeeld omdat u meer dan 2 kamers wil verhuren? Dan wordt getoetst aan de regels voor onzelfstandige bewoning (kamerverhuur).

Voorwaarden kamerverhuur (onzelfstandige bewoning)

 • Bij een huurwoning heeft u toestemming van de verhuurder (bijvoorbeeld een woningcorporatie).
 • Bij een koopwoning heeft u toestemming van de hypotheekverstrekker.

Spreiding

 • Binnen een straal van 40 meter is niet meer dan 5 procent van de woningen al verhuurd voor onzelfstandige bewoning.
 • Als het gaat om een woongebouw (appartementencomplex, portiekflat) is er niet al een vergunning voor onzelfstandige bewoning verleend voor een andere woning in het gebouw.
 • Er bevinden zich tenminste vijf aangrenzende woningen tussen twee woningen met vergunning voor onzelfstandige bewoning, tenzij deze direct naast elkaar gelegen zijn.

Aantal bewoners

 • Per bewoner is er minimaal 18 m² gebruiksoppervlakte wonen (GBO) beschikbaar (gemeten conform NEN 2580).
 • Als uw woning kleiner dan 150 m2 (GBO) is, mogen er maximaal 4 personen wonen.
 • Als uw woning groter dan 150 m2 (GBO) is, mogen er maximaal 6 personen wonen.  

Uitstraling

 • Er is stallingsruimte voor één fiets per bewoner op eigen terrein of een gelijkwaardige oplossing.
 • Er is stallingsruimte voor afvalcontainers op eigen terrein of een gelijkwaardige oplossing.
 • Er ontstaan geen belemmeringen voor de (uitbreiding van) omliggende functies (bijvoorbeeld winkels of bedrijven) die mogelijk zijn binnen het geldende bestemmingsplan.
 • Er zijn voldoende parkeerplaatsen. De norm is 0,9 per verhuurde kamer op eigen terrein, tenzij ontheffing mogelijk is. Bijvoorbeeld als het gaat om een klein aantal parkeerplaatsen en er voldoende vrije parkeerplaatsen in de directe omgeving (ongeveer 100 meter) zijn.

Lees voor meer informatie de Beleidsregel Onzelfstandige Bewoning.externe-link-icoon

Contactgegevens

Gemeente Velsen Vergunningen

Postbus 465
1970 AL IJmuiden

Openingstijden

Maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 16.00 uur en donderdag van 8.00 tot 20.00 uur.

Voor technische en vakinhoudelijke vragen aan een vakspecialist moet een afspraak gemaakt worden. Neemt u hiervoor contact op met de gemeente via telefoonnummer: 14 0255 (zonder kengetal) of 0255 567200.