Subsidies kunst en cultuur

Wilt u subsidie aanvragen voor een project of een idee?

Heeft u een project of idee dat aansluit bij onze Cultuurvisie en het gemeentelijk beleid voor het sociaal domein? Dan kunt u een subsidie sociaal domein aanvragen. Lees eerst meer informatie over het beleid:

Regelingen bij een laag inkomen

Jeugdfonds Sport en Cultuur

Het Jeugdfonds Sport en Cultuur is er voor kinderen en jongeren (0 t/m 17 jaar) die opgroeien in gezinnen met weinig geld of geldzorgen. Voor deze kinderen betaalt het Jeugdfonds het lesgeld of de contributie van een sport- of cultuurclub. Eventueel betalen zij ook de spullen zoals sportkleding, dansschoenen of de huur van een muziekinstrument. Lees meer informatie over het aanvragen op Jeugdfonds Sport en Cultuur.

Bijdrage sociaal culturele activiteiten

Inwoners vanaf 18 jaar met een laag inkomen (110% van de bijstandsnorm) kunnen per gezinslid een bijdrage aanvragen via de regeling sociaal culturele activiteiten.

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.