Subsidies kunst en cultuur

Wilt u subsidie aanvragen voor een project of een idee? Of wilt u gebruik maken van de tijdelijke subsidieregeling coronasteun cultuur?

Heeft u een project of idee dat aansluit bij onze Cultuurvisie en het gemeentelijk beleid voor het sociaal domein? Dan kunt u een subsidie sociaal domein aanvragen. Lees eerst meer informatie over het beleid:

Culturele organisaties en kunstenaars kunnen vanaf 23 september 2022 t/m 4 november 2022 een aanvraag indienen voor coronasubsidie van de gemeente Velsen. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst beoordeeld.
Lees meer over het aanvragen en de voorwaarden op Subsidieregeling coronasteun cultuur gemeente Velsen 2022.

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.