Subsidie extra kosten maatschappelijke organisaties

Veel maatschappelijke organisaties hebben in 2023 te maken gehad met grote prijsstijgingen. Zij zijn er financieel op achteruit gegaan en kunnen amper rondkomen. Om deze organisaties financieel te helpen geeft de gemeente een subsidie. Hierdoor kunnen organisaties hun activiteiten zo veel mogelijk doorzetten zonder extra kosten door te berekenen aan leden en bezoekers.

Aanvragen

 1. Per post: Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden.
 2. Per e-mail: info@velsen.nl voorzien van een  handtekening en met de gevraagde bijlagen zie de toelichting in het formulier.

Er is een maximale subsidie van € 10.000 per organisatie beschikbaar. Voor de subsidieregeling geldt een subsidieplafond van € 200.000. De aanvraagperiode loopt van 10 november tot 31 december 2023. Als de aangevraagde bedragen het subsidieplafond overschrijden zal het bedrag van € 200.000 evenredig over alle aanvragers worden verdeeld.

Bijlagen die nodig zijn bij uw aanvraag

Als uw organisatie in 2023 subsidie heeft ontvangen van de gemeente Velsen, dan voegt u alleen deze bijlagen toe:

 • Een overzicht van de materiële kosten in 2022. 
 • Een bewijs van ontvangen energietoeslagen en tegemoetkomingen vanuit andere regelingen in 2022 als daar sprake van is.

Als uw organisatie in 2023 geen subsidie heeft ontvangen van de gemeente Velsen, dan zijn ook de volgende bijlagen nodig:

 • Een beschrijving van de activiteiten uit 2022 die uw organisatie in Velsen heeft georganiseerd. 
 • Opgave van het aantal leden in 2022 (indien van toepassing).
 • De begroting van uitgaven en inkomsten 2023.
 • Een financieel overzicht en financiële verantwoording over 2022, inclusief balans. (Indien er sprake is van een gebroken boekjaar dan medio 2022-medio 2023).
 • Een exemplaar van de oprichtingsakte of de statuten en inschrijvingsnummer KvK als u voor de eerste keer subsidie aanvraagt bij de gemeente Velsen.
 • Als uw organisatie niet uit Velsen komt: een verklaring waaruit blijkt dat uw organisatie voor 1 januari 2022 regelmatig activiteiten verrichtte voor bewoners van de gemeente Velsen.

Voorwaarden

 • U bent een maatschappelijke organisatie.
 • Uw organisatie is gevestigd in Velsen en/of u biedt al langer dan 2 jaar regelmatig activiteiten aan in de gemeente Velsen.

Contact

Heeft u vragen, neem contact op met de gemeente 0255 567200 of stuur een e-mail naar info@velsen.nl met vermelding van Subsidie extra kosten maatschappelijke organisaties.