Cultuurvisie Velsen

Kunst en cultuur maken Velsen levend!

Cultuur is noodzakelijk voor de vorming van onze identiteit, voor de ontplooiing van mensen en voor de ontwikkeling van creativiteit. Cultuur verbindt en biedt plezier. Deelnemen is een manier om vorm te geven aan het samen leven in Velsen, in de eigen wijk en in de eigen gemeente. Kunst en cultuur versterken daarbij het karakter van Velsen.

Dankzij de informatie die we kregen tijdens de diverse participatiemomenten zijn we gekomen tot de Cultuurvisie Velsen 2020-2024: Beleef cultuur in Velsen. De uitgangspunten zijn uitgewerkt in vijf thema’s. Voor ieder thema benoemen we de doelen die we de komende jaren willen bereiken. Deze doelen komen tot leven door een samenwerking met de Velsense partners rond kunst en cultuur in en rondom onze gemeente.

De uitgangspunten van de cultuurvisie Velsen

  • laagdrempelig en toegankelijk
  • verbinding en samenwerking
  • levendig en zichtbaar
  • inzet op innovatie.

De 5 inhoudelijke thema's

  1. In Velsen kan talent zich ontwikkelen.
  2. Cultuureducatie is onderdeel van het onderwijs op iedere school.
  3. Velsen heeft een sterke basis aan faciliteiten rond kunst en cultuur.
  4. Kunst en cultuur staan in verbinding met andere domeinen.
  5. Kunst en cultuur beleef je in Velsen.

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.