Cultuurvisie Velsen

Kunst en cultuur maken Velsen levend!

Cultuur is noodzakelijk voor de vorming van onze identiteit, voor de ontplooiing van mensen en voor de ontwikkeling van creativiteit. Cultuur verbindt en biedt plezier. Deelnemen is een manier om vorm te geven aan het samen leven in Velsen, in de eigen wijk en in de eigen gemeente. Kunst en cultuur versterken daarbij het karakter van Velsen.

Dankzij de informatie die we kregen tijdens de diverse participatiemomenten zijn we gekomen tot de Cultuurvisie Velsen 2020-2024: Beleef cultuur in Velsen. De uitgangspunten zijn uitgewerkt in vijf thema’s. Voor ieder thema benoemen we de doelen die we de komende jaren willen bereiken. Deze doelen komen tot leven door een samenwerking met de Velsense partners rond kunst en cultuur in en rondom onze gemeente.

De uitgangspunten van de cultuurvisie Velsen

  • laagdrempelig en toegankelijk
  • verbinding en samenwerking
  • levendig en zichtbaar
  • inzet op innovatie.

De 5 inhoudelijke thema's

  1. In Velsen kan talent zich ontwikkelen.
  2. Cultuureducatie is onderdeel van het onderwijs op iedere school.
  3. Velsen heeft een sterke basis aan faciliteiten rond kunst en cultuur.
  4. Kunst en cultuur staan in verbinding met andere domeinen.
  5. Kunst en cultuur beleef je in Velsen.