Regeling sociaal culturele activiteiten

Gemeente Velsen wil graag dat inwoners kunnen meedoen in de samenleving. Met de regeling sociaal culturele activiteiten kunnen inwoners met een laag inkomen en weinig vermogen een bijdrage krijgen voor sociaal culturele activiteiten. Denk aan een lidmaatschap van een sportclub, muziek- of toneelvereniging of een bezoek aan de bioscoop of het theater.

Vergoeding

De vergoeding is € 75 per gezinslid per jaar.

Aanvragen

Kijk ook op Berekenuwrecht Velsenexterne-link-icoon. Daar kunt u zien of u in aanmerking komt voor andere regelingen van de gemeente. 

Hulp bij het aanvragen

De Formulierenbrigade helpt inwoners van Velsen bij het invullen van formulieren. Ook bekijkt de Formulierenbrigade Velsen of u recht heeft op bepaalde voorzieningen en helpt u bij het aanvragen daarvan. De dienstverlening is vertrouwelijk en gratis. 

Voor een afspraak belt u 088 88 76 970. Geef altijd aan waar de afspraak over gaat, zodat u weet welke stukken u mee moet nemen naar de afspraak. Zij kunnen ook een lijst naar u opsturen. 

Voor hulp bij het invullen kunt u ook terecht bij het Buurt Advies Administratie Kafé (BAAK). 

Inloopspreekuur De BAAK
Dagtijdadres
Maandag10.00 tot 13.00 uurHuis van de Wijk de Stek, Heirweg 2 in Velsen-Noord. 
Dinsdag10.00 tot 13.00 uurHet Polderhuis, Vestingplein 60, Velserbroek
Donderdag10.00 tot 13.00 uurBibliotheek, Dudokplein 16, IJmuiden 

U ontvangt bericht

Binnen 8 weken ontvangt u een bericht over uw aanvraag. 

Voorwaarden

  • U bent 18 jaar of ouder. 
  • U woont in de gemeente Velsen. 
  • U heeft een laag inkomen. 
  • U heeft geen of weinig vermogen. 
  • Uw inwonende kind waar u de regeling voor aanvraagt is jonger dan 18 jaar. 

Als u de regeling sociaal culturele activiteiten krijgt, is het belangrijk dat u de bonnetjes en nota’s bewaart. Aan het einde van dit jaar kunnen wij u vragen om aan te tonen dat u deze kosten heeft gemaakt. 

Heeft u een uitkering van gemeente Velsen? Dan ontvangt u in juli 2023 automatisch deze bijdrage. U hoeft dan geen aanvraag te doen. 

Dit mag u verdienen

In dit overzicht staan de meest voorkomende inkomensgrenzen. Afhankelijk van uw woonsituatie kan dit hoger of lager uitvallen. 

De bedragen zijn netto, inclusief vakantietoeslag. Uw inkomen mag niet hoger zijn dan de onderstaande bedragen. 

Maximale inkomensgrens tot 110% van de bijstandsnorm 1 jan 2024
21 jaar tot AOW-leeftijd Netto maandinkomenNetto maandinkomen met vakantiegeld
Alleenstaande (ouder) € 1.341,60€ 1.412,21
Echtpaar of samenwonend € 1.916,57€ 2.017,44