Regeling sociaal culturele activiteiten

Gemeente Velsen wil graag dat inwoners kunnen meedoen in de samenleving. Met de regeling sociaal culturele activiteiten kunnen inwoners met een laag inkomen en weinig vermogen een bijdrage krijgen voor sociaal culturele activiteiten. Denk aan een lidmaatschap van een sportclub, muziek- of toneelvereniging of een bezoek aan de bioscoop of het theater.

Vergoeding

De vergoeding is €75,00 per gezinslid per jaar.

Aanvragen

Stuur het formulier zonder postzegel met de gevraagde documenten naar:  
Gemeente Velsen  
Domein Samenleving  
Antwoordnummer 550  
1970WD IJmuiden 

Kijk ook op Berekenuwrecht Velsen. Daar kunt u zien of u in aanmerking komt voor andere regelingen van de gemeente. 

Binnen 8 weken ontvangt u een bericht over uw aanvraag. 

Hulp bij het aanvragen

De Formulierenbrigade helpt inwoners van Velsen bij het invullen van formulieren. Ook bekijkt de Formulierenbrigade Velsen of u recht heeft op bepaalde voorzieningen en helpt u bij het aanvragen daarvan. De dienstverlening is vertrouwelijk en gratis. 

Voor een afspraak belt u 088  88 76 900. Geef altijd aan waar de afspraak over gaat, zodat u weet welke stukken u mee moet nemen naar de afspraak. Zij kunnen ook een lijst naar u opsturen. 

Voor hulp bij het invullen kunt u ook terecht bij het Buurt Advies Administratie Kafé (BAAK). 

Inloopspreekuur De BAAK
Dag tijd adres
Maandag 10.00 tot 13.00 uur Huis van de Wijk de Stek, Heirweg 2 in Velsen-Noord. 
Dinsdag 10.00 tot 13.00 uur Het Polderhuis, Vestingplein 60, Velserbroek
Donderdag 10.00 tot 13.00 uur Bibliotheek, Dudokplein 16,  IJmuiden 

U ontvangt bericht

Binnen 8 weken ontvangt u een bericht over uw aanvraag. 

Voorwaarden

  • U bent 18 jaar of ouder. 
  • U woont in de gemeente Velsen. 
  • U heeft een laag inkomen. 
  • U heeft geen of weinig vermogen. 
  • Uw inwonende kind waar u de regeling voor aanvraagt is jonger dan 18 jaar. 

Als u de regeling sociaal culturele activiteiten krijgt, is het belangrijk dat u de bonnetjes en nota’s bewaart. Aan het einde van dit jaar kunnen wij u vragen om aan te tonen dat u deze kosten heeft gemaakt. 

Heeft u een uitkering van gemeente Velsen? Dan ontvangt u in juli 2023 automatisch deze bijdrage. U hoeft dan geen aanvraag te doen. 

Dit mag u verdienen

In dit overzicht staan de meest voorkomende inkomensgrenzen. Afhankelijk van uw woonsituatie kan dit hoger of lager uitvallen. 

De bedragen zijn netto, inclusief vakantietoeslag. Uw inkomen mag niet hoger zijn dan de onderstaande bedragen. 

Maximale inkomensgrens 110% van de bijstandsnorm
21 jaar tot AOW-leeftijd  Netto maandinkomen Netto maandinkomen met vakantiegeld
Alleenstaande (ouder)  € 1.271,37  € 1.338,28 
Echtpaar of samenwonend  € 1.816,23  € 1.911,82 

Zoveel vermogen mag u hebben

De vermogensgrens is afhankelijk van uw woonsituatie. Uw vermogen mag niet hoger zijn dan de onderstaande bedragen. Uw vermogen bestaat bijvoorbeeld uit uw schulden, bankrekening, eigen woning en auto. 

Vermogensgrenzen
Woonsituatie maximale hoogte vermogen
Alleenstaande €   7.605
Alleenstaande ouder met inwonende kinderen jonger dan 18 jaar € 15.210
Echtpaar of samenwonend € 15.210

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.