Subsidie sociaal domein

Beschrijving

U komt in aanmerking voor subsidie binnen het sociaal domein wanneer:

  • De activiteiten gericht zijn op of ten goede komen van inwoners van gemeente Velsen.
  • De activiteiten voldoen aan de voorwaarden van de Algemene Subsidieverordening Velsen 2020 en de Subsidieregeling sociaal domein Velsen 2023.

Wet en regelgeving

De subsidieregeling sociaal domein is een nadere uitwerking van de Algemene Subsidieverordening Velsen 2020 (ASV).
Voor zover in deze subsidieregeling niet anders is bepaald, zijn de bepalingen van de ASV van toepassing.

Deze subsidieregeling sluit aan bij het gemeentelijk beleid voor het sociaal domein.

Aanvragen

Download het aanvraagformulier en stuur uw verzoek om subsidie op naar:

Het College van Burgemeester en Wethouders,
Domein Samenleving
Postbus 465
1970 AL  IJmuiden.

Contactgegevens

Sociaal domein

Postbus 168
1970 AD IJmuiden

Telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur via 0255 567200 of 14 0255 (zonder kengetal).

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.