Schuldhulpverlening aanvragen

Heeft u geldzorgen of schulden? Kunt u uw rekeningen niet meer betalen of heeft u langdurige betalingsachterstanden? Team Schuldhulpverlening van gemeente Velsen kijkt samen met u welke hulp u nodig heeft. Misschien is een traject schuldhulpverlening voor u een passende oplossing.

Aanvragen

Wilt u zich aanmelden of heeft u vragen? Bel 14 0255 of mail naar schuldhulpverlening@velsen.nl.  

Bent u ondernemer? Bekijk Schuldhulpverlening aan ondernemers.

De 3 stappen naar het traject

Stap 1 Intake schuldhulpverlening

U heeft een eerste gesprek over uw geldzorgen en schulden. Samen kijken we welke hulp u nodig heeft.  

Als een traject schuldhulpverlening nodig is, krijgt u een lijst mee. Op deze lijst staat welke informatie u moet verzamelen en inleveren. Socius kan u helpen bij het verzamelen van deze informatie.

Stap 2 Gesprek met Kredietbank Nederland

De schuldhulpverlener geeft uw stukken aan de Kredietbank Nederland. De tweede afspraak is met een medewerker van de Kredietbank Nederland. Aan de hand van dit gesprek maakt de medewerker een plan van aanpak om uw schulden af te lossen.  

Stap 3 Plan om schulden af te lossen

Kredietbank Nederland neemt contact op met uw schuldeisers om een schuldregeling te treffen. Als dit is gelukt tekent u en de schuldeisers een schuldregelingsovereenkomst. Na het ondertekenen van deze overeenkomst start het traject schuldhulpverlening. Dit traject duurt 18 maanden. 

Berekening aflossingsbedrag

De Kredietbank Nederland berekent hoeveel u per maand maximaal kunt aflossen. Hierbij wordt rekening gehouden met het inkomen, uw gezinssituatie en wat u nodig heeft voor uw maandelijkse vaste lasten.  

Het doel is dat u genoeg overhoudt om van te leven. Daarna maakt de Kredietbank Nederland afspraken met uw schuldeisers. 

Schuldeisers stoppen met beslaglegging

Als alle schuldeisers het eens zijn met het voorstel om uw schulden af te lossen. Dan stoppen uw schuldeisers de beslagleggingen.

Huis verkopen bij schuldhulpverlening

In sommige gevallen kan het zijn dat u uw huis moet verkopen, afhankelijk van de waarde van uw woning.

Verschil financieel beheer, budgetbeheer en bewindvoering

Financieel beheer

  • Financieel beheer is een dienstverlening waarbij de Kredietbank Nederland namens u de betalingen doet aan schuldeisers. U betaalt zelf uw vaste lasten en boodschappen.  
  • U krijgt financieel beheer als u in een schuldentraject komt.

Budgetbeheer

  • Budgetbeheer is gericht op het beheren van uw financiën. De Kredietbank Nederland betaalt in opdracht van u uw rekeningen en doet de betalingen aan de schuldeisers.  
  • Budgetbeheer kan tijdelijk zijn en wordt toegepast als u moeite heeft met het zelf beheren van uw geld.

Bewindvoering

  • Bewindvoering gaat verder dan financieel en budgetbeheer. Een bewindvoerder beheert niet alleen uw financiën, maar ook andere persoonlijke zaken, zoals goederen en goedgekeurde uitgaven.
  • Bewindvoering wordt vaak toegepast wanneer u niet in staat bent om uw eigen belangen te behartigen.