Vergoeding kosten bewindvoerder vanuit de bijzondere bijstand

Onder (beschermings-)bewind staan kan een oplossing zijn als u schulden heeft of geen controle meer heeft over uw geldzaken. U kunt de rechter dan vragen een bewindvoerder te benoemen. Als de rechtbank beslist over bewindvoering, brengt dit kosten met zich mee. U kunt hiervoor een vergoeding aanvragen als u de kosten voor een bewindvoerder niet kunt betalen.

Vergoeding

De hoogte van de vergoeding stelt de rechter vast. Heeft u de rekening van de rechtbank of de bewindvoerder ontvangen? Vraag dan de vergoeding binnen 8 weken aan.

Aanvragen

U kunt op 3 manieren een vergoeding voor de bewindvoerderkosten aanvragen:  

  • Download het formulier aanvraag bijzondere bijstand, print het uit, vul het in, onderteken en stuur het formulier naar de gemeente.
  • Telefonisch: vraag het formulier aan via 0255 567200.
  • Ophalen: haal het formulier op aan de balie in de publiekshal van het gemeentehuis.  

Kijk ook op Berekenuwrecht Velsen. Daar kunt u zien of u ook nog in aanmerking komt voor andere regelingen van de gemeente. 

De Formulierenbrigade helpt inwoners van Velsen bij het invullen van formulieren. Ook bekijkt de Formulierenbrigade Velsen of u recht heeft op bepaalde voorzieningen en helpt u bij het aanvragen daarvan. De dienstverlening is vertrouwelijk en gratis. 

Voor een afspraak belt u 088 88 76 970. Geef altijd aan waar de afspraak over gaat, zodat u weet welke stukken u mee moet nemen naar de afspraak. Zij kunnen ook een lijst naar u opsturen. 

Voor hulp bij het invullen kunt u ook terecht bij het Buurt Advies Administratie Kafé (BAAK). 

Inloopspreekuur De BAAK
Dagtijdadres
Maandag10.00 tot 13.00 uurHuis van de Wijk de Stek, Heirweg 2 in Velsen-Noord. 
Dinsdag10.00 tot 13.00 uurHet Polderhuis, Vestingplein 60, Velserbroek
Donderdag10.00 tot 13.00 uurBibliotheek, Dudokplein 16, IJmuiden 

U ontvangt bericht

Binnen 8 weken ontvangt u een bericht over uw aanvraag. 

Voorwaarden

  • U bent 18 jaar of ouder.
  • U woont in de gemeente Velsen.
  • U heeft geen of weinig inkomen.
  • U hebt weinig vermogen.
  • U heeft de bijzondere bijstand aangevraagd binnen 1 maand na beschikking van de rechter.

Dat mag u verdienen

In dit overzicht staan de meest voorkomende inkomensgrenzen. Afhankelijk van uw woonsituatie kan dit hoger of lager uitvallen. 

De bedragen zijn netto, inclusief vakantietoeslag. Uw inkomen mag niet hoger zijn dan de onderstaande bedragen. 

Maximale inkomensgrens tot 110% van de bijstandsnorm 1 jan 2024
21 jaar tot AOW-leeftijd  Netto maandinkomen Netto maandinkomen met vakantiegeld
Alleenstaande (ouder)  € 1.341,60 € 1.412,21
Echtpaar of samenwonend  € 1.916,57 € 2.017,44

Zoveel vermogen mag u hebben

De vermogensgrens is afhankelijk van uw woonsituatie. Uw vermogen mag niet hoger zijn dan de onderstaande bedragen. Uw vermogen bestaat bijvoorbeeld uit uw schulden, bankrekening, eigen woning en auto. 

Vermogensgrenzen per 1 jan 2024
Woonsituatie maximale hoogte vermogen
Alleenstaande €   7.605
Alleenstaande ouder met inwonende kinderen jonger dan 18 jaar € 15.210
Echtpaar of samenwonend € 15.210

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.