Samen naar een groener Velsen

De onmisbare waarde van groen in de fysieke leefomgeving wordt steeds duidelijker. De aanwezigheid van voldoende, en voldoende afwisselend groen is belangrijk voor het welzijn van mensen, voor de biodiversiteit en het omgaan met het veranderende klimaat.

De gemeente heeft daarom een groenstructuurplan opgesteld en daarin zijn vier doelen leidend:

  1. Versterken van de beleving van de Velsense landschappen, zowel binnen als buiten stedelijk gebied
  2. Zo goed mogelijk waarborgen van een groene leefomgeving binnen het stedelijk gebied
  3. Verhogen van de ecologische waarde van de groenstructuur
  4. Benutten van de groenstructuur bij het realiseren van een klimaatadaptieve gemeente

In de gemeente Velsen ligt een heel mooie basis. Maar we zijn er nog niet. Met verschillende acties richten we stap voor stap onze omgeving steeds meer in op zo een manier dat het meer en meer bijdraagt aan deze doelen. Daarbij moeten we keuzes maken en samenwerken, want veranderen doen we niet alleen en niet in een dag. We werken samen met terrein- of gebiedsbeheerders, maar ook met u als particulier of ondernemer.

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.