Samen naar een groener Velsen

De onmisbare waarde van groen in de fysieke leefomgeving wordt steeds duidelijker. De aanwezigheid van voldoende, en voldoende afwisselend groen is belangrijk voor het welzijn van mensen, voor de biodiversiteit en het omgaan met het veranderende klimaat.

De gemeente heeft daarom een groenstructuurplan opgesteld en daarin zijn vier doelen leidend:

  1. Versterken van de beleving van de Velsense landschappen, zowel binnen als buiten stedelijk gebied
  2. Zo goed mogelijk waarborgen van een groene leefomgeving binnen het stedelijk gebied
  3. Verhogen van de ecologische waarde van de groenstructuur
  4. Benutten van de groenstructuur bij het realiseren van een klimaatadaptieve gemeente

In de gemeente Velsen ligt een heel mooie basis. Maar we zijn er nog niet. Met verschillende acties richten we stap voor stap onze omgeving steeds meer in op zo een manier dat het meer en meer bijdraagt aan deze doelen. Daarbij moeten we keuzes maken en samenwerken, want veranderen doen we niet alleen en niet in een dag. We werken samen met terrein- of gebiedsbeheerders, maar ook met u als particulier of ondernemer.