Groene schoolpleinen

Schoolpleinen zijn vaak vrijwel geheel bestraat, zijn saai en nodigen weinig uit tot spelen. Bovendien dragen al die stenen bij aan problemen tijdens hoosbuien. Het Pieter Vermeulen Museum helpt scholen bij het vergroenen van schoolpleinen.

In 2019 is gestart met een pilot op het Tender College. Hier is ervaring opgedaan met allerlei verschillende mogelijkheden en aspecten van het vergroenen van een schoolplein. De Universiteit van Leiden hielp de leerlingen bij het uitvoeren van een meetprogramma om het effect van vergroening in kaart te brengen. 

Werkboek

Om Velsense scholen die het schoolplein of –dak willen vergroenen te helpen bij de aanpak van  hun project, hebben het Pieter Vermeulen museum en gemeente Velsen een werkboek gemaakt. Met het werkboek zetten we een belangrijke stap: we geven scholen de kans om zelfstandig aan de slag te gaan.

Wil jullie school met het schoolplein of het schooldak aan de slag? Kijk op de website van NME Wijzer voor meer informatieexterne-link-icoon.

Meer informatie

Meer weten over het projecten vergroenen van schoolpleinen door het Pieter Vermeulenmuseum? Kijk op www.pietervermeulenmuseum.nlexterne-link-icoon