Riothermie

Met de vrij nieuwe rioleringstechnologie riothermie, kan het Vellesan College uit IJmuiden de nieuwbouwvleugel gasloos verwarmen met uit afvalwater teruggewonnen warmte.

Daarmee is het de eerste school in Nederland die vanaf april 2017 op deze bijzondere manier verwarmd én gekoeld gaat worden. Dit is mogelijk gemaakt door de samenwerking tussen de Gemeente Velsen en Dunamare Onderwijsgroep tijdens de vervanging van de riolering in de Briniostraat. Meer locaties in Velsen lenen zich voor toepassing van riothermie.

Riothermie is voor de gemeente Velsen een nieuwe, niet-zichtbare en duurzame energieopwekker. Het concept is logisch: het riool is er en de goed toepasbare techniek is beschikbaar, heeft een hoog rendement en een korte terugverdientijd. Aanvullend op de windmolens en zonnepanelen, kan Velsen hiermee weer een stap zetten op weg naar Velsen klimaatneutraal.

Riothermie: waarom warmte weggooien als je het kunt hergebruiken?

Riothermie hergebruikt de warmte in het riool die grotendeels afkomstig is van huishoudelijk afvalwater, waaronder de douche en de was. Het systeem kan ook koude winnen uit het riool. De thermische energie wordt gebruikt voor het verwarmen of koelen van gebouwen of installaties die in de nabijheid van de riolering staan, zoals het Vellesan College.

Door riothermie krijgen de klaslokalen van de nieuwbouwvleugel zelfs in zomerse omstandigheden een aangenaam binnenklimaat. Tot nu was daar geen koeling omdat traditionele methodes zoals airconditioning veel energie vergen. Die zijn daardoor te kostbaar en een zware belasting voor het milieu. Riothermie daarentegen levert een duurzame vermindering op van de energievraag, betere klimaatomstandigheden in klassen voor de beste leerprestaties en reductie van CO2 met 23 ton. Dat is zoveel als 220 zonnepanelen of het gasverbruik van negen huishoudens.

Riothermie = duurzaamheidskans

Riothermie is een mooie duurzaamheidskans, reden waarom Velsen dit toepast. In Nederland is de vraag naar warmte circa 40% van de totale energievraag, meer dan tweemaal de elektriciteitsvraag. Hiervoor is veel aardgas nodig. Deze substantiële energiepost kunnen we verkleinen door terugwinning van warmte uit het afvalwater. Riothermie werkt door het slim combineren van bestaande technieken met bewezen rendement: de riothermiebuizen, een warmtewisselaar, een waterpomp en regelapparatuur en goede samenwerking tussen diverse partijen.

Waarom maakt riothermie bijzonder?

Riothermie kan zowel in de winter als in de zomer energie uit afvalwater halen omdat de afvoer van water altijd doorgaat. Daardoor kun je ’s winters verwarmen en ’s zomers koelen. Dit in tegenstelling tot zonnepanelen waar zon voor nodig is of windmolens die alleen energie opwekken als de wind waait. Daarnaast is riothermie niet zichtbaar, riolering ligt tenslotte onder de grond.

Wat zijn de kansen van riothermie voor Velsen?

Bij riolen met voldoende grote afvalwaterstromen kan warmte worden teruggewonnen en hergebruikt door de  gebouwen in die omgeving. Dat kan variëren van een school als het Vellesan College, tot een woonzorgcentrum, woningbezit van corporaties, installaties en kantoren. Velsen heeft een kansenkaart ontwikkeld die laat zien hoeveel warmte op welke plekken in het riool zit. Tevens zijn een aantal potentiële afnemers geïdentificeerd. Toepassen is het eenvoudigst tijdens vervanging van de riolen, renovatie of nieuwbouw, maar niet noodzakelijk. Ook in bestaande riolen kun je een warmtewisselaar aanbrengen.

Nieuwe initiatieven juichen we van harte toe.  

Meer weten over riothermie?

En hoe Gemeente Velsen en Vellesan College dit toepassen? Neem contact op met dhr. Van Hardeveld: DuurzaamVelsen@velsen.nl of bekijk de website syntraal.omgevingswarmte.nl.

  Gerelateerde links

  Contact met de gemeente

  14 0255 of 0255 567200
  Of kijk op de pagina Contact

  Adres

  Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
  Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

  Openingstijden algemeen

  Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
  Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

  Openingstijden Burgerzaken

  Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
  Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.