Rioolplannen

De belangrijkste rioleringsplannen zijn het Gemeentelijk Rioleringsplan en het Basis Rioleringsplan.

Gemeentelijk Rioleringsplan

Waar moet een goede riolering aan voldoen? Hoe wordt gezorgd voor bescherming van de volksgezondheid, droge voeten rondom ons huis en bescherming van het milieu? Hoe worden de taken verdeeld tussen de gemeente en het waterschap? Dit staat allemaal beschreven in het Gemeentelijk Rioleringsplan. Het volgende GRP van Velsen zal een zogenaamd 'verbreed' GRP zijn omdat ook het grondwater zal worden opgenomen in het plan.

Basis Rioleringsplan (BRP)

Het BRP is een hydraulisch plan. In dit plan wordt berekend hoe het rioolstelsel functioneert als het hard regent. Er wordt onderzocht op welke locaties “water op straat” kan optreden. Er wordt ook berekend in hoeverre de riolering het oppervlaktewater vervuilt en of dit voldoet aan de eisen van het waterschap.

Meer weten over rioleringsplannen, water op straat en vuiluitworp? Kijk op de website www.riool.infoexterne-link-icoon van de stichting RIONED.