Rioolplannen

De belangrijkste rioleringsplannen zijn het Gemeentelijk Rioleringsplan en het Basis Rioleringsplan.

Gemeentelijk Rioleringsplan

Waar moet een goede riolering aan voldoen? Hoe wordt gezorgd voor bescherming van de volksgezondheid, droge voeten rondom ons huis en bescherming van het milieu? Hoe worden de taken verdeeld tussen de gemeente en het waterschap? Dit staat allemaal beschreven in het Gemeentelijk Rioleringsplan. Het volgende GRP van Velsen zal een zogenaamd 'verbreed' GRP zijn omdat ook het grondwater zal worden opgenomen in het plan.

Basis Rioleringsplan (BRP)

Het BRP is een hydraulisch plan. In dit plan wordt berekend hoe het rioolstelsel functioneert als het hard regent. Er wordt onderzocht op welke locaties “water op straat” kan optreden. Er wordt ook berekend in hoeverre de riolering het oppervlaktewater vervuilt en of dit voldoet aan de eisen van het waterschap.

Meer weten over rioleringsplannen, water op straat en vuiluitworp? Kijk op de website www.riool.info van de stichting RIONED.

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.