Waar dient riolering voor?

Onze voorouders deden het anders. Zij woonden op de hoge terpen. Zij dronken water uit een bron, deden hun behoeften ter plekke en hadden nog nooit gehoord van hygiëne.

Het inzameling en transport van afvalwater, en vervolgens de zuivering van dit afvalwater is inmiddels van levensbelang voor ons. Dit komt omdat we nu met meer mensen op elkaar wonen. De rioleringsvoorzieningen zorgen ervoor dat we als mens niet of nauwelijks in contact komen met dit afvalwater.

Zuiver drinkwater en riolering hebben enorm bijgedragen aan de verbetering van de volksgezondheid. De ontdekking dat cholera-epidemieën ook in Nederland met duizenden slachtoffers veroorzaakt werden door besmet drinkwater, betekende een belangrijke ommekeer in het denken over water en afvalwater. In de dorpen en steden werd riolering aangelegd. Eerst nog alleen om het afvalwater uit het bebouwde gebied te verwijderen. Vanaf de jaren 70 zijn er afvalwaterzuiveringen gebouwd om het gebruikte water eerst te reinigen, voordat het geloosd wordt op het oppervlaktewater. Dus mede dankzij de riolering komt Cholera niet meer voor in Nederland.

Naast de belangrijke functie voor de volksgezondheid levert de riolering ook een belangrijke bijdrage aan droge voeten rondom ons huis en niet te vergeten een schoner water- en bodemmilieu.

Op de website van de stichting RIONED vindt u nog veel meer interessante weetjes over het riool.

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.