Overlijdensakte

Beschrijving

Een overlijdensakte is een officieel document waarin staat dat iemand is overleden.

Wanneer iemand overlijdt wordt dit (meestal) door de begrafenisondernemer gemeld bij de gemeente waar deze persoon is overleden. De gemeente maakt dan een overlijdensakte, waarna er verlof (toestemming) tot begraven of cremeren wordt gegeven.

Aanvragen

Een overlijdensakte vraagt u aan bij de gemeente waar de persoon is overleden.

U kunt een kopie van de akte van overlijden aanvragen van een familielid (vader, moeder, partner of kind) maar ook van een ander persoon.

Er zijn 3 manieren

Is de betreffende persoon in de gemeente Velsen overleden en wilt u een afschrift van zijn/haar overlijdensakte, dan kunt u het afschrift op 3 manieren aanvragen:

1. Online aanvragen

Een overlijdensakte kunt u online aanvragen. U heeft hiervoor een DigiD-code nodig. U krijgt de overlijdensakteakte binnen 3 werkdagen per post toegestuurd.

2. Aanvragen per post

U kunt uw aanvraag, inclusief een kopie van uw legitimatiebewijs, sturen naar:

Gemeente Velsen
t.a.v. Burgerzaken
Postbus 465
1970 AL IJmuiden

U ontvangt dan bij het afschrift een verzoek om het verschuldigde bedrag over te maken. 

3. Afhalen

Maak eerst een online afspraak

  • Neem altijd een geldig legitimatiebewijs mee.

  • De aanvrager moet altijd zelf het uittreksel komen ophalen, of door iemand die hiervoor gemachtigd is. Iemand machtigen doet u door het machtigingsformulier in te vullen en een kopie van uw legitimatiebewijs mee te geven. De gemachtigde moet zich ook kunnen legitimeren.

Kosten

Aangifte van overlijden is kosteloos.

Tarief 2023
Omschrijving Kosten
Kopie van overlijdensakte € 15,70

 

 

Contactgegevens

Gemeente Velsen / Burgerzaken

Bezoekadres
:
Gemeentehuis Velsen
Dudokplein 1
IJmuiden

Klant Contact Centrum
Burgerzaken werkt op afspraak van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 16.00 uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.

Postadres
Postbus 465,
1970 AL IJmuiden
Telefoon 0255 567200 of 14 0255 (zonder kengetal)

Website www.velsen.nl 
E-mail info@velsen.nlt.a.v. Burgerzaken

 

 

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.