Inspraakonderwerpen

De gemeente heeft een verordening waarin staat hoe inspraak en samenspraak in Velsen is geregeld: De inspraak- en samenspraakverordening gemeente Velsen 2010. Hierin staat hoe iedereen of een beperkte doelgroep via inspraak of samenspraak een mening kan geven over een plan. Daarna neemt de gemeenteraad en soms het college een besluit.

Vormen van inspraak zijn inspraakrecht bij sessies (vergaderingen van de gemeenteraad), een reactie via brieven of meepraten tijdens informatiebijeenkomsten.

In sommige gevallen is inspraak wettelijk verplicht, bijvoorbeeld bij een Omgevingsplan. Steeds vaker betrekt de gemeenteraad, het college of de burgemeester inwoners of andere belanghebbenden bij de voorbereiding van verschillende plannen. Dit is samenspraak. Lees meer over de nieuwe werkwijze van de gemeente in Samenspel tussen gemeente en gemeenschap of kijk naar de participatiebijeenkomsten op het platform samenspelvelsen.nlexterne-link-icoon

Overzicht inspraakprocedures

Lopende inspraakprocedures van omgevingsplannen van de gemeente vindt u ook in het Omgevingsloket bij Regels op de Kaartexterne-link-icoon en bij Omgevingsplan.