Inspraakonderwerpen

De gemeente heeft een verordening waarin staat hoe inspraak en samenspraak in Velsen is geregeld: De inspraak- en samenspraakverordening gemeente Velsen 2010. Hierin staat hoe iedereen of een beperkte doelgroep via inspraak of samenspraak een mening kan geven over een plan. Daarna neemt de gemeenteraad en soms het college een besluit.

Vormen van inspraak zijn inspraakrecht bij sessies (vergaderingen van de gemeenteraad), een reactie via brieven of meepraten tijdens informatiebijeenkomsten.

In sommige gevallen is inspraak wettelijk verplicht, bijvoorbeeld bij bestemmingsplannen. Steeds vaker betrekt de gemeenteraad, het college of de burgemeester inwoners of andere belanghebbenden bij de voorbereiding van verschillende plannen. Dit is samenspraak. Lees meer over de nieuwe werkwijze van de gemeente in Samenspel tussen gemeente en gemeenschap of kijk naar de participatiebijeenkomsten op het platform samenspelvelsen.nl

Overzicht inspraakprocedures

Lopende inspraakprocedures van bestemmingsplannen van de gemeente vindt u ook op ruimtelijkeplannen.nl en bij bestemmingsplannen.

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.