Inspreken

Inspreken bij een sessie

Bij de meeste onderwerpen van de sessies kunt u inspreken. Bij de sessies krijgt u daarvoor 3 minuten de tijd.

Inspreken bij de raadsvergadering

Een raadsvergadering begint met het actualiteitenuurtje. Hier kunt u een actueel onderwerp onder de aandacht brengen van de gemeenteraad, wat niet eerder tijdens een sessie is behandeld. U kunt niet inspreken over onderwerpen die op de agenda staan. U krijgt 3 minuten de tijd om in te spreken.

Aanmelden om in te spreken

Wilt u inspreken? Dan meldt u zich aan tot op de dag van de vergadering tot 12.00 uur via griffie@velsen.nl of via telefoonnummer 0255 567251. Vermeld dan wel uw naam, telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken. De griffie neemt dan contact met u op.

Proces

U kunt zich voor de vergadering melden bij de (commissie)griffier en daarna plaatsnemen op de tribune. De griffier weet dan waar u zit. De voorzitter van de vergadering zegt wanneer u aan de beurt bent. U wordt dan gevraagd om aan de vergadertafel te komen zitten.

Nadat u heeft ingesproken is er voor de raadsleden nog kort gelegenheid om verhelderende vragen aan u te stellen. Deze beantwoordt u. Daarna kunt u weer plaatsnemen op de tribune. De raadsleden gaan verder met de vergadering (of is eerst een volgende inspreker aan de beurt).

Als veel insprekers zich voor een onderwerp gemeld hebben, dan kan de voorzitter besluiten om de inspreektijd in te korten.

En dan?

In de sessie kan een discussie ontstaan tussen raadsleden onderling. U kunt zelf niet aan die discussie deelnemen. De raadsleden kunnen uw opmerkingen, vragen of suggesties wel in de discussie meenemen; de raadsleden bepalen dit zelf. Soms nemen de raadsleden uw informatie alleen voor kennisgeving aan. Soms bespreken zij uw opmerkingen eerst met de leden van hun eigen partij (hun fractie).

De vergadering van de gemeenteraad wordt live uitgezonden via de website van de gemeenteraad www.velsen.nl/gemeenteraadexterne-link-icoon en via RTV Seaport. Deze kunt u ook terugkijken. Ook zijn er vaak journalisten aanwezig die naar aanleiding van uw bijdrage een stuk kunnen schrijven.

U bent altijd van harte welkom een raadsvergadering óf sessie bij te wonen vanaf de tribune. In de pauze of na afloop kunt u een praatje maken met de raadsleden.