Inburgering vanaf 1 januari 2022 voor gezinsmigranten

U bent gezinsmigrant als u niet als vluchteling naar Nederland bent gekomen, u een verblijfsvergunning heeft én u gaat samenwonen met uw Nederlandse partner. Of als u gaat werken als geestelijk bedienaar.

De inburgeringsplicht start op de datum bekendmaking verblijfsrecht van de IND. De startdatum van de inburgering staat ook in de brief over inburgering die u ontvangt van DUO. Is dat op of na 1 januari 2022, dan valt u onder de Wet inburgering 2021. Is uw startdatum voor 1 januari 2022, lees dan verder op Wet Inburgering 2013.

Als u moet inburgeren krijgt u een brief van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs). In deze brief staat vanaf wanneer u moet inburgeren en hoe lang u daarvoor de tijd heeft. Inburgeren doet u in 7 stappen.

Stap 1.    Gesprekken bij de gemeente

De gemeente nodigt u uit voor 2 gesprekken. Deze gesprekken noemen we de brede intake. U krijgt een vaste contactpersoon, die noemen we de inburgeringsconsulent.

Tijdens de gesprekken willen we u leren kennen. Daarom stellen we u veel vragen over wie u bent, wat u kan en wat u wilt. Deze vragen gaan bijvoorbeeld over uw werkervaring, opleiding en gezondheid.

U doet ook een leerbaarheidstoets. Met deze toets kunnen we zien hoe u de Nederlandse taal kunt leren. 

Stap 2.    Plan inburgering en participatie

Na de brede intake kijkt de gemeente met u welke leerroute van de inburgering het beste bij u past. In het Plan Inburgering en Participatie (PIP) schrijven we op welke afspraken we met u maken over de inburgering.

Stap 3.    Het inburgeringstraject

Er zijn verschillende routes om Nederlands te leren. Dit noemen we leerroutes.

De leerroutes binnen de inburgering zijn: 

  • B1-route: het leren van de Nederlandse taal op B1-niveau. Dit wordt afgesloten met examens.
  • Onderwijsroute: het leren van de Nederlandse taal op B1-niveau en voorbereiding op het volgen van een opleiding.
  • Z-route: het leren van de Nederlandse taal die u vaak zal tegenkomen in het dagelijks leven. U leert ook hoe u kunt werken. En aan welke activiteiten u kunt meedoen in de Nederlandse samenleving.

Deze routes duren maximaal 3 jaar. Aan het einde van de route kunt u uw inburgeringsdiploma halen.

U bent zelf verantwoordelijk voor het volgen en betalen van een inburgeringstraject. U kunt geld lenen bij DUOexterne-link-icoon als u de inburgering niet kunt betalen. We kunnen u wel helpen met het vinden van een aanbieder.

Stap 4.    Participatieverklaringstraject

Behalve de Nederlandse taal leert u ook welke waarden we in Nederland belangrijk vinden. Dit leert u tijdens een speciaal, verplicht traject. Dit heet het participatieverklaringstraject (PVT). Dit traject volgt u in het 1e jaar dat u in Nederland woont.

U wordt voor het PVT aangemeld bij Danner en Danner. Danner en Danner stuurt u een uitnodiging. De gemeente betaalt het PVT voor u.

Stap 5.    Module arbeidsmarkt en participatie

De module arbeidsmarkt en participatie (MAP) is een verplicht onderdeel van de inburgering. Tijdens deze module leert u over werken in Nederland. Ook doet u praktijkervaring op. 

U wordt voor de MAP aangemeld bij EDINOVA. EDINOVA stuurt u een uitnodiging. De gemeente betaalt de MAP voor u. 

Om het onderdeel af te ronden, heeft u een gesprek bij de gemeente. Volgt u de onderwijsroute? Dan slaat u dit onderdeel over. U krijgt dan hulp bij het kiezen van een studie.

Stap 6.    Hoe gaat het met uw inburgering?

Als u de leerroute volgt, houdt uw inburgeringsconsulent contact met u. We bespreken dan of het goed met u gaat in de leerroute. Als het nodig is, maken we extra afspraken over de inburgering. U bent verplicht om mee te werken aan de inburgering.

Stap 7.    Het einde van de inburgering

Als u alle onderdelen van de leerroute succesvol heeft gevolgd, rondt u de inburgering af. De gemeente geeft dan de resultaten door aan DUO. DUO kijkt naar deze gegevens, en naar de gegevens over uw examens bij DUO. Zij bepalen daarmee of u geslaagd bent.

Contact

Als u meer informatie wilt, kunt u ons bellen: 0255 567200. U kunt ons ook een e-mail sturen inburgering@velsen.nl.